Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Nové vydání katalogu NÁŠ DŮM XIX

Dne 17. září vyšlo nové číslo našeho katalogu NÁŠ DŮM s pořadovým číslem XIX. Katalog nese název RODINNÉ DOMY MODERNÍ A TRADIČNÍ a prezentuje nabídku projektů rodinných domůů naší společnosti rozřazených do dvou hlavních kapitol na domy tradiční a moderní.

U každého typového projektu rodinného domu naleznete dále naše doporučení, zda je daný rodinný dům vhodný spíše do města či na venkov.

Další novinkou v tomto vydání katalogu je zavedení tzv. Ekonomického standardu. Tento standard minimalizuje předpokládané ceny realizace rodinných domů a je stanoven na základě jednotkových ukazatelů (obestavěný prostor) vyplývajících ze skutečných realizací a nabídek konkrétních stavebních firem. Energeticky tento standard odpovídá pro zděné stavby standardu Vyhovujícímu a pro dřevostavby standardu Úspornému.

Stejně jako v předchozích letech ani tento rok se nic nemění na tom, že všechny typové projekty rodinných domů z naší nabídky můžete vybírat ve 4 energetických standardech:

ZELENÁ ÚSPORÁM cca 20 kWh/m2.rok
NÍZKOENERGETICKÝ cca 35 kWh/m2.rok
ÚSPORNÝ cca 80 kWh/m2.rok
VYHOVUJÍCÍ cca 90 kWh/m2.roka 4 konstrukčních materiálech:

PÁLENÁ CIHLA Porotherm
VÁPENOPÍSKOVÁ CIHLA Sendwix
PÓROBETON Ytong
DŘEVO DřevostavbaKatalog NÁŠ DŮM XIX – RODINNÉ DOMY MODERNÍ A TRADIČNÍ můžete objednat prostřednictvím formuláře na našich stránkách nebo ho můžete zakoupit v prodejnách novin a časopisů, a ve vybraných knihkupectvích.

Katalog NÁŠ DŮM XIX – RODINNÉ DOMY MODERNÍ A TRADIČNÍ

Kam dál?