Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Nová Lambda YQ a systémové doplňky zajistí dokonalé fungování stěny

Systém Ytong uvedl na trh novou řadu tepelněizolačních tvárnic, která je určena pro jednovrstvé zdění bez zateplování. Nová Lambda YQ má dosud nejlepší vlastnosti z celého sortimentu Ytong – vyniká zvýšenou pevností a zlepšenými tepelněizolačními vlastnostmi. Systémové doplňky pak umožňují postavit celou stěnu, kde jsou v maximální míře eliminována rizika tepelných mostů a je zaručena její dlouhá životnost a bezvadné fungování i při teplotních výkyvech. Vlastnosti těchto komponentů překvapí svou jednoduchostí při stavebních pracích a úsporností materiálu. Pokud se při výběru materiálu rádi řídíte „hlavou“, seznamte se s tímto novým řešením YQ od Ytongu.

Nová Lambda YQ. Představuje optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu. Dosahuje pevnosti v tlaku P2 (min. 2 MPa) a současně vyniká nízkou objemovou hmotností 300 kg/m3. Je tedy o více než 1/4 lehčí než stávající Lambda + tloušťky 450 mm.

Pro úsporný provoz a výstavbu nízkoenergetických i pasivních domů je však zásadní zejména nízký součinitel tepelné vodivosti - 0,077 W/(m. K). Představuje tak nadčasové řešení pro bydlení ve 21. století i bez dodatečného zateplení. Svou lehkostí přináší další zjednodušení práce při výstavbě, což jistě ocení i mnoho stavebníků svépomocí. Lambda YQ si stále zachovává stejné přírodní složení, jaké známe u Ytongu. Je tedy materiálem ekologickým a takřka s neomezenou životností.

Pro Ytong je typické systémové řešení, proto spolu s Lambdou YQ uvádí další novinky, tepelněizolační zakládací maltu, speciální lehčenou tepelněizolační omítku, výztužnou tkaninu Ytong a U profily YQ. Zakládací malta účinně zabrání vzniku tepelných mostů mezi základovou deskou a zdivem. Omítka zajistí ochranu stěny i při dlouhodobém střídání teplot a vlhkostních poměrů a nabízí pětinásobně lepší tepelnou izolaci oproti běžné lepicí maltě. Společně s výztužnou tkaninou Ytong tak vytváří perfektní povrch bez prasklin pro dlouhou životnost stěny. Pomocí U profilů YQ je pak možné zhotovit překlady až do světlosti 4 000 mm. Díky provázanosti všech těchto prvků je s Ytongem možné stavět celou stěnu tak, že je minimalizováno riziko tepelných mostů při zachování difúzních vlastností materiálu. To znamená, že dům „dýchá“ a reguluje vlhkost na optimální úroveň.

Kam dál?