Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Nemovitosti se budou muset označovat od roku 2013 energetickými štítky

Od příštího roku vlastníkům nemovitostí nastává povinnost opatřit energetickým štítkem ty nemovitosti, které budou chtít prodat nebo pronajmout. Tato povinnost vyplívá z novely zákona o hospodaření energií, kterou vláda schválila k poslednímu únorovému dni. Daná novela se opírá o nařízení EU o energetické náročnosti budov, schválené v roce 2010.

Energetické štítky mají nové nájemce nebo kupující informovat o provozních nákladech nemovitosti na energie, podobně jako dnes štítky na elektrospotřebičích. Dále by toto nové opatření mělo vést k nižším nákladům domácností či jiných subjektů za energie.

Od roku 2009 jsou energetickým štítkem opatřovány veškeré novostavby u nás.

O instalaci štítků se budou starat kvalifikovaní auditoři a cena by měla být v řádu jednotek tisíc korun. S určitostí se do ceny štítku také promítne velikost budovy a její aktuální stav a stáří.

Štítkování budov může znamenat problém u majitelů těch budov, které nemají ke svým nemovitostem veškerou stavební dokumentaci. S označením také souvisí navýšení prodejních cen nemovitostí či pronájmů.

Dle EU by do konce roku 2018 mělo být všemi členskými státy zajištěno, aby měly veškeré užívané a vlastněné nemovitosti veřejné správy spotřebu energie prakticky nulovou. Od konce roku 2020 by pak měly tomuto standardu podléhat všechny nově postavené budovy.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Kam dál?