Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Navštivte den otevřených dveří na stavbě pasivního Multi-Komfortního domu Isover v Zahořanech

Multi-Komfortní pasivní dům v Záhořenech je realizován v rámci seskupení SENUB (= Systémy energeticky úsporných budov) podle architektonického návrhu a projektové dokumentace od Architektonické kanceláře Křivka, která zpracovává projektovou dokumentaci rodinných domů i pro Atelier NÁŠ DŮM.

Termín konání: čtvrtek 25. 7. 2013
Umístění stavby: ulice Jungmannova, Králův Dvůr - Zahořany
GPS: 49°57'13.301"N, 14°1'17.048"E
Program:

10.00 - 10.45 Prohlídka stavby
11.00 - 13.00 Prezentace Multi-Komfortní dům Isover, diskuse (Restaurace Atrium, sportovní hala Králův Dvůr)
13.00 - 14.00 Oběd

V případě zájmu nám prosím napište na email: manas@nasdum.cz.

O návrhu pasivního Multi-Komfortního domu

Osazení do terénu

Rodinný dům je osazen na jižním svahu zaručující maximální sluneční osvit a tím jak aktivní, tak pasivní solární zisky v dané lokalitě. Tvar domu je jednoduchý kvádr, orientovaný svojí delší stranou k jihu, kde jsou v obou obytných podlažích dispozičně umístěny obytné místnosti. Samotný dům respektuje svažitost původního terénu a je vsazen do úrovně prvního nadzemního podlaží do terénu.

Veronika 3.01-P

Členění a dispoziční řešení

Suterén, ze dvou stran plně pod úrovní terénu bude využíván jako garáž, sklep a dílna. Toto technické podlaží je konstrukčně, zejména s ohledem na tepelnou bilanci domu, zcela odděleno od horních - nadzemních podlaží.
Dispoziční uspořádání domu respektuje další zásadu návrhu pasivních domů, a to zónování domu - obytné místnosti jsou situovány na jižní - osluněné straně rodinného domu a na severní stranu domu jsou dispozičně umísťovány ostatní místnosti domu - komora, technická místnost, zádveří a komunikační prostoty domu. V přízemí, kde je situován vstup do domu se dále nachází obývací pokoj, kuchyň s jídelnou a spíží a také technická místnost a toaleta. Horní podlaží - soukromá část domu obsahuje mimo komunikační prostory (schodiště a chodbu) především ložnice a koupelnu. Po celé délce jižní fasády v úrovni 1NP je předsazena obytná terasa. Zamezení přehřívání je v přízemí zajištěno stínícím prvkem v podobě dřevěných slunolamů, v patře je řešeno mechanickými předokenními žaluziemi.

Půdorys - suterén

Veronika 3.01-P

Půdorys - přízemí

Veronika 3.01-P

Půdorys - 1. patro

Veronika 3.01-P

Navržené technické řešení

Podzemní podlaží je navrženo jako železo-betonová stěnová konstrukce se zateplením z extrudovaného polystyrenu. Vzhledem k provedenému geologickému průzkumu na pozemku nebylo nutné svah zpevňovat opěrnou stěnou. Fixace svahu bude zajišťovat samotná konstrukce domu, z tohoto důvodu byla i nosná svislá stěna ze tří světových stran navržena taktéž z monolitické konstrukce. Jižní stěna 1NP a celé 2NP je pak vyzděno z vápenopískové cihly tloušťky 175 mm od firmy KM BETA. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železo-betonové desky. Střecha je sedlová se sklonem 15°. Zateplení střechy je řešeno nadkrokevním systémem Isover s použitím polystyrénových trámků a výplňové čedičové vlny Isover UNI v celkové tloušťce 320 mm s doplňkovým zateplením mezi krokve v tloušťce 80 mm. Pro zajištění neprůvzdušnosti střechy a správnému vlhkostnímu režimu bude aplikována parobrzda Isover VARIO KM DUPLEX. Na střechu bude použita betonová krytina společnosti KM BETA.
Zateplení obvodových stěn je provedeno z šedého polystyrenu Isover EPS Greywall v tloušťce 300 mm v kontaktním zateplovacím systému společnosti Weber. Pro tepelnou izolaci podlahy v 1NP je navržen šedý podlahový polystyren Isover EPS Grey 150 v tloušťce 260 mm. Vnitřní SDK konstrukce budou řešeny materiály Rigips.
Výplně otvorů v obytných podlažích budou dřevěné. Okna a vstupní dveře budou dodány firmou SLAVONA s navrženým součinitelem prostupu tepla U = 0,70 W/m2 K.
Rodinný dům bude vytápěn biokrbem a elektrickým podlahovým vytápěním s uživatelsky jednoduchou regulací v jednotlivých místnostech. Větrání je řízené - nucené s využitím rekuperace, zajišťuje ho vzduchotechnická jednotka VPL 18 od firmy NILAN s integrovaným tepelným čerpadlem a akumulační nádrží pro ohřev teplé užitkové vody.

Kam dál?