Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


KMB SENDWIX – chytré zdivo pro Váš dům

Budoucnost energeticky úsporného bydlení je spojena i s vícevrstvými zdicími systémy.

Moderní stavební praxe vidí potenciál v nízkoenergetických a pasivních domech. Dnešním investorům již nestačí jen atraktivní vzhled a vysoký komfort bydlení, v posledních letech přibyl i požadavek na co nejnižší energetickou náročnost. Dosud představovaly dominantní stavební materiál pro individuální výstavbu tzv. jednovrstvé konstrukce. V současné době se stále častěji realizují stavby, u kterých se používají obvodové vícevrstvé konstrukce s volitelnou tloušťkou tepelné izolace a s tenkým, ale nosným zdivem. V našem případě se jedná o zdivo z vápenopískových cihel s obchodním názvem SENDWIX, které je vhodné i pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Z vápenopískových bloků SENDWIX se zdí sendvičové obvodové stěny v kombinaci s běžnými zateplovacími systémy. Pro hrubou stavbu je k dispozici jednoduchý sortiment prvků pro zdění nosných obvodových i vnitřních stěn a příček, překlady, věncovky, lícové, plotové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty a lepidla, omítky a další pomocný materiál.

Subtilnější stěny přinesou zvětšení užitné plochy stavby až o 10 %

Vápenopískové zdicí prvky patří mezi moderní stavební materiály, jejich vysoká objemová hmotnost zaručuje pevnost cihel v tlaku a vynikající akumulační i akustické vlastnosti již při tloušťkách nosných stěn 175 a 240 mm. Volbou vícevrstvého zdicího systému KMB SENDWIX místo jednoplášťové konstrukce, lze díky štíhlosti nosných stěn zvýšit užitnou plochu obytného prostoru až o 10 %! Volitelná tloušťka zateplení ( ve standardu od 120 do 240 mm ), pak určuje tepelně-technické vlastnosti obvodového pláště ( součinitel prostupu tepla U je pak od 0,30 do 0,14 W/m2K ). Takže například obvodová stěna o celkové síle pouhých 350 mm ( včetně omítek a zateplení ) má hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,22 W/m2K.

Díky nadstandardní tepelné akumulaci je otopná sezona celkově kratší a v létě je uvnitř objektu příjemně

Kromě tepelných ztrát budovy zajímá dnes investora, architekta či projektanta i otázka tepelné akumulace. Obecně lze konstatovat, že vysoká tepelná akumulace je u trvale obydlených staveb s nízkými požadavky na rychlost změny teplot v interiéru velmi prospěšná. Tento parametr ocení investor obzvláště v takzvaných přechodných obdobích na jaře a na podzim, kdy přes den teploty šplhají nad 20 °C, zatímco v noci a ráno klesají blízko k nule. Pokud je stavba dobře izolovaná a dostatečně masivní, stačí vnitřní tepelné zisky a naakumulované teplo v konstrukcích k tomu, aby zajistily požadovanou vnitřní teplotu kolem 21 °C po celý den, i když teplota v exteriéru na delší dobu výrazně poklesne ( například při vnější teplotě 7 °C za 12 hodin poklesne vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 °C ). Stejná vlastnost také ale zajišťuje i příjemnou pohodu bydlení v horkých letních dnech, kdy naopak udržuje nižší teplotu v místnosti oproti vysokým venkovním teplotám. Jestliže vnitřní části obvodových stěn, vnitřní stěny, stropy a podlahy dokážou akumulovat dostatek tepla, působí v interiéru jako stabilizátor teploty v zimním i letním období. To samozřejmě také znamená obrovskou úsporu energií, peněz a často i zbytečných starostí.

Technologie zdění – jednoduchá a lehce kontrolovatelná

Na rozdíl od jednoplášťových konstrukcí, kde je kvalita práce zedníků z hlediska tepelně-technických i statických vlastností obvodových stěn zásadní ( nekvalitní práce zedníka může významně ovlivnit tepelnou charakteristiku jednovrstvého obvodového zdiva a tak i celé stavby ), je u systému KMB SENDWIX, kvalita zdění důležitá především ve vztahu ke statice stavby a rovinnosti stěn. Případné nedostatky ve vazbě zdiva jsou snadno viditelné a většinou i opravitelné, protože zedník nezdí „tepelnou izolaci“, ale pouze nosnou konstrukci. Jednoduchost zdění je podpořena i malým počtem typů cihel potřebných pro realizaci celé hrubé stavby, včetně příček. Vysoká přesnost zdiva a hlavně ideálně rovný povrch stěn mají také velký význam pro úsporu materiálu pro aplikaci obkladů a omítek.

Tepelně-technické parametry obvodové konstrukce a eliminace tepelných mostů se řeší až závěrečnou realizací tepelné izolace, která odpovídá běžným pravidlům pro zateplování staveb. Případné chyby, které se většinou týkají např. špatně sesazených izolačních desek, lze pouhým pohledem snadno odhalit a před aplikací finálních fasádních vrstev také včas opravit

Více o vícevrstvém zdicím systému KM Beta a dalších materiálech www.kmbeta.cz.

Kam dál?