Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


KM BETA vybrala vítěze studentské soutěže 2014

Jubilejní 10. ročník studentské soutěže byl zaměřen na bezchybné zpracování projektu energeticky úsporného, nízkoenergetického nebo pasivního domu pro bydlení v systému SENDWIX, dle výběru (rodinný nebo bytový dům, občanská stavba) včetně výpočtu roční tepelné bilance řešené stavby a energetického štítku budovy.

Porota ocenila kreativní návrhy a projekty, které plně využívají vlastností a možností všech komodit, návrh vhodného stavebního materiálu a také správné řešení skladby střešního pláště. „Toto kritérium nejvíce ukázalo, jak se studenti seznámili s našimi technickými podklady. Proto se nejlépe umístily právě ty projekty, u kterých jejich autor zvládnul využít velkou část našich produktů a také je správně navrhnout,“ říká jeden z porotců, technický porotce vyhlašovatele Ing. Martin Urbanec. Dalším neméně důležitým měřítkem byl i rozsah, kvalita a podrobnost zpracování celého projektu.

Vítězové v kategorii vysokých škol:

1. místo:

Jana Hořejší, Bernartice - studentka Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích/
zájezd v hodnotě 10 000 Kč Ing. Petra Bednářová, Ph.D, odborný konzultant / 3 000 Kč

vítězný návrh

2. místo:

Martin Schauer, Rovečné - student VUT Brno / tablet v hodnotě 5 000 Kč
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D, odborný konzultant / 2 000 Kč

3. místo:

Milan Sedláček, Sedlec-Prčice - student Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích/ mobil v hodnotě 4 000 Kč
Ing. Petra Bednářová, Ph.D, odborný konzultant / 1 000 Kč
V kategorii středních škol se vypisovatel rozhodl pro vyhlášení pouze prvního místa:

1. místo:

Jiří Sochor, Žďár nad Sázavou - student Střední školy stavební Jihlava /zájezd v hodnotě 10 000 Kč Aleš Urban, odborný konzultant / 3 000 Kč

Porota zasedala ve složení:
Ing. Martin Urbanec - technický poradce KM Beta
Ing. Ludvík Pelka – technolog KM Beta
Jan Klepáč – technický poradce KM Beta
Ing. Dagmar Kožinová – obchodní ředitelka KM Beta

Ceny studentům osobně předá obchodní ředitelka KM Beta Ing. Dagmar Kožinová.

Všem výhercům gratulujeme.
KM BETA a.s.

Kontakt:
Hana Pinkavová
Archiana s. r. o
Nad Rokoskou 2361/2A
182 00 Praha
www.archiana.cz

Martin Jurkovič
obchodní oddělení
KM BETA a.s.
Dolní Valy 4
Hodonín
www.kmbeta.cz

KM BETA a. s. je významná, ryze česká firma, která vyrábí komplexní systém pro hrubou stavbu domu. Je největším tuzemským výrobcem betonové střešní krytiny KMB Beta a KMB Hodonka. Zákazníkům nabízí vápenopískové zdící prvky SENDWIX, vícevrstvé zdivo KMB SENDWIX, cihelný systém PROFIBLOK a systém suchých maltových a omítkových směsí KMB PROFIMIX. Více na www.kmbeta.cz

Kam dál?