Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


KERAMICKÉ STROPY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

Konstrukce stropů patří k jedněm z nejdůležitějších částí hrubé stavby rodinného domu, proto je nutné při výběru dodavatele této konstrukce zvážit všechny možné alternativy, které nám současný trh nabízí.

Jednou z možností jsou oblíbené keramické stropní panely CZ-JW od firmy CZP stropy. Jsou vhodné pro výstavbu rodinných i bytových domů, průmyslovou výstavbu a další stavební účely. Keramické stropní panely CZ-JW jsou vhodným řešením pro váš projekt pokud potřebujete překlenout i velká rozpětí, zastropit členité prostory, nebo potřebujete vytvořit konzoly atypických tvarů.


Základní technické informace

Mezi hlavní výhody stropních panelů CZ-JW patří vynikající vzduchová a kročejová neprůzvučnost. Keramické panely mají také velmi pozitivní vliv na klima v budově a jsou vhodné pro alergiky a astmatiky. Můžeme jimi překlenout rozpětí až 8,1m a jejich únosnost je standardně navržena na min. dvojnásobek normových hodnot (od 3,00 - 10,00 kN/m2). Keramické panely jsou vždy navrhované na míru podle konkrétní projektové dokumentace, a proto každý dodávaný panel je originálem. Přesná individuální výroba umožňuje zastropení členitých prostor s minimalizováním dobetonávky. Snadno lze vytvářet také komínové výměny a větší otvory. Čelo panelu je možné podle projektové dokumentace upravit na jakýkoli úhel nebo půlkruh.

Panely se při montáži již nemusí nijak upravovat a díky tomu, že nesesychají, nevznikají v nich žádné praskliny. Moderní přístup k výrobě navíc umožňuje rychlou montáž na stavbě, která nezatěžuje prostorově staveniště a urychluje celý proces výstavby budovy. Panely jsou okamžitě únosné, což umožňuje bezprostředně provádět navazující stavební práce a zkracuje dobu výstavby objektu.

Přednosti keramických stropních panelů CZ-JW

  • Jsou složené z klasické přírodní cihlářské suroviny s dobrými zvukově a akumulačními vlastnostmi
  • Stropní panely je možné vyrobit na míru podle projektové dokumentace
  • Vysoká rychlost pokládky
  • Standardně nevyžaduje žádný podpůrný systém
  • Stropní panel je samonosný a již pouhým uložením má 75% udávané tabulkové nosnosti
  • Stropy se ukládají přímo na zdivo
  • Položení stropních dílců vyžaduje minimální zatížení staveniště a při ukládání panelu přímo z dopravního prostředku nevyžaduje žádné skladovací nároky

Keramické stropní panely CZ-JW představují kvalitní stropní konstrukci uzpůsobenou přesně Vašim konkrétním požadavkům a potřebám stavby.

Kam dál?