Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Je lepší si vzít zvlášť hypotéku na pozemek a zvlášť na stavbu? Nebo jednu na obojí?

Už když si jdete kupovat pozemek na stavbu rodinného domu a potřebujete hypotéku, musíte udělat jedno důležité rozhodnutí hned na počátku.
Jestli si vzít zvlášť hypotéku na koupi pozemku a pak novou další hypotéku na stavbu domu, nebo rovnou jednu hypotéku na obojí.

Financování koupě pozemku řešte rovnou v souvislosti s financováním stavby domu. Hlavně z následujících důvodů:

Fakticky musíte financovat stavbu u téže banky nebo stavební spořitelny, s níž jste financovali koupi pozemku, a to v případě, že jste jí pozemek zastavili. Toto je dáno zákonným požadavkem, že nesmí souběžně váznout zástavní právo hypotečního úvěru financovaného z hypotečních zástavních listů a jiného úvěru.
Zákon umožňuje souběh zástavních práv na jedné nemovitosti pouze v případě, že čerpáním hypotečního úvěru financovaného hypotečními zástavními listy zajištěného danou nemovitostí, v našem případě tedy pozemku, dojde k zániku ostatních zástavních práv váznoucích na nemovitosti.

Z tohoto důvodu není prakticky možné financovat úvěrem stavební spořitelny (ale ani jiné banky) nemovitost (stavbu domu), která je již zastavena v souvislosti s hypotečním úvěrem financovaným hypotečními zástavními listy.

Oddělené hypotéky snižují riziko, ale zvyšují poplatky

Pokud financujete zvlášť koupi pozemku a zvlášť stavbu samostatnou hypotékou, je výhodné, že můžete zahájení i ukončení stavby u většiny bank odložit na neurčito.

Použití dvou hypoték ale obvykle zvýší celkové náklady na získání úvěru díky tomu, že z části platíte dvojí poplatky. Navíc zaplatíte obvykle také dva odhady nemovitosti (odhad pozemku a domu zvlášť) a po celou dobu splácení úvěru také navíc dvojí poplatky za vedení úvěrového účtu. Toto všechno odpadá, pokud si hned při koupi pozemku vyřídíte hypotéku nebo překlenovací úvěr současně i na stavbu.

Společná hypotéka na pozemek i stavbu šetří poplatky, ale přináší rizika

Výhodou jedné hypotéky nebo překlenovacího úvěru na koupi pozemku a na stavbu domu současně především je, že ušetříte na poplatcích.

Výše poplatku za poskytnuté hypotéky nebo překlenovacího úvěru je totiž u všech bank i stavebních spořitelen omezená maximálním limitem a nebudete platit dvojí odhad a dvojí poplatky za vedení účtu nebo poskytnutí hypotéky.

Nevýhodou jedné společné hypotéky na koupi pozemku a stavbu domu je, že vám hrozí sankce, pokud potřebujete časově odložit zahájení stavby a kolaudaci domu. Při financování jedním úvěrem je totiž třeba dbát na několik faktů:

  • Již při koupi pozemku musíte mít vybraný dům, který chcete stavět. Odhad nemovitosti pro banku totiž musí obsahovat odhadní cenu pozemku i domu.
  • Stavbu domu musíte stihnout do 24 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy nebo uvolnění peněz z úvěru na koupi pozemku (zde se podmínky bank liší).
  • Obvykle (s výjimkou několika stavebních spořitelen) musíte do financování koupě pozemku nejdříve investovat všechny vlastní peníze, které jste uvedli v žádosti, že je do koupě a stavby použijete. Tento požadavek není uplatňován u hypotéky na stavbu domu bez faktur.

Zjednodušte si to

Rozhodnutí, zda použít jednu hypotéku na pozemek a druhému na stavbu, nebo rovnou jednu na obojí, často souvisí s tím, jestli do stavby potřebujete použít peníze z prodeje současného bydlení a jak rychle se potřebujete stěhovat. Pokud si chcete rozhodování usnadnit, můžete nám zavolat a vše s námi probrat.

Ing. Tomáš Prčík
www.hypotekanastavbu.cz

Kam dál?