Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Jak vyřešit odpadní vody u rodinného domu

Stavíte nebo rekonstruujete dům a potřebujete vyřešit odvod odpadních vod? Existuje hned několik variant, každá má však své výhody a nevýhody. V dnešním článku vás seznámíme se všemi možnostmi, jak nakládat s odpadními vodami.

Možnosti odvádění a čištění domácích odpadních vod

Podle českých zákonů musíte u každé stavby vyřešit nakládání s odpadními vodami. Porušení legislativy by se vám mohlo vymstít, úředníci by vás mohli „odměnit“ pokutou do výše 50 000 Kč. Jakou variantu si však vybrat? K septiku budete potřebovat kalové čerpadlo, jímku musíte pravidelně vyvážet a čistírna odpadních vod zase spotřebovává elektřinu. Jaká jsou další specifika jednotlivých možností?

Veřejná kanalizace

Pokud se nacházíte v místě, kam dosahuje veřejná kanalizace s čistírnou odpadních vod, nemusíte nic zdlouhavě řešit. Stačí se na kanalizační síť napojit přípojkou v zemi. Přípojka je však podle stavebního zákona stavbou, proto se její instalace neobejde bez informování úřadů.

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)

Čističky odpadních vod u rodinných domů dokáží vyfiltrovat až 97 % znečištění. Samotná čistička bývá většinou tříkomorová – v první komoře se odpad hrubě předfiltruje, v druhé biologicky odbourá a ve třetí dočistí a hygienizuje. Následně vyčištěnou vodu můžete vypustit do povrchových či podzemních vod nebo do veřejné kanalizace bez čistírny, případně s ní klidně zalévat zahradu. Podle legislativy se jedná o vodní dílo, k její instalaci tedy budete potřebovat projektovou dokumentaci a povolení od stavebního a vodohospodářského úřadu.

Septik

Starší varianta čistírny odpadních vod mívá 2 nebo 3 komory. V těch se odpadní voda čistí přepadem, tedy přetékáním vody z povrchu do další části septiku, a pomocí sedimentace pevných částí. Součástí septiků jsou i bakterie a enzymy, které pomáhají usazený kal rozkládat. Ideálně by k septiku měl být instalován i dočišťovací filtr, který zbytkové nečistoty zachytí. Přečištěnou vodu pak můžete vypouštět podobně jako u ČOV. Zbytek sedimentu se musí případně vyvážet (alespoň 1× za rok). Výhodou však je, že septik ke své práci nepotřebuje připojení do elektřiny. I septik se považuje za vodní dílo a neobejdete se tedy bez stavebního povolení a souhlasu od vodohospodářského úřadu.

Žumpa, jímka

Žumpa čili jímka je bezodtoková nádrž na zachytávání odpadních vod. Ty se v ní nijak nečistí, a proto je nutné ji nechat pravidelně vyvážet fekálním vozem. U rodinných domů však jde o nejhorší variantu nakládání s odpadními vodami – neustálé vyvážení vás bude stát hodně financí i času.

Vybírejte podle vašich nároků a frekvence použití

Nejjednodušším způsobem, jak nakládat s odpadními vodami, je připojení na veřejnou kanalizaci. Pokud tuto možnost nemáte, odpad nejlépe vyčistíte za pomoci ČOV. Zastaralé typy septiků a žumpy se hodí spíše pro rekreačně obývané objekty, ve kterých není objem odpadních vod příliš velký. Před samotným nákupem si nezapomeňte spočítat, kolik odpadní vody vaše domácnost vyprodukuje, aby byl objem čistírny či nádrže dostačující.

Kam dál?