Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Jak vypadala návštěva stavby pasivního domu v Záhořanech

Ve čtvrtek 25. 7. 2013 proběhl den otevřených dveří na stavbě vzorového Multi-komfortního pasivního domu v Záhořanech. O tomto projektu jsme Vás informovali již dříve, jelikož autorem projektové dokumentace od studie stavby až po prováděcí dokumentaci je náš hlavní partner Architektonická kancelář Křivka s.r.o..

Kolem 10. hodiny, na kterou byl naplánován start prohlídky, bylo na místě kolem 50 návštěvníků nejen z řad zástupců dodavatelských firem, ale i zájemců o výstavbu pasivních domů. Z původně plánované hodinové prohlídky byla prohlídka téměř dvouhodinová.

  • Stavba pasivního domu v Záhořanech

  • Osazení oken z exteriéru

Počasí nám přálo a všichni účastníci měli možnost prohlédnout si celý pasivní dům, který je v současnosti ve fázi hrubé stavby. K vidění tedy byla hrubá stavba, která je ze 2/3 z železobetonového monolitu a z 1/3 z vápenopískových cihel od f. KM BETA. Stavba je dokončena včetně střechy, betonové krytiny a nadkrokevní izolace od f. ISOVER. Osazeny jsou již i dřevěné okna a vchodové dveře od f. SLAVONA. Na pořízených fotografiích je patrné, že je dokončen detail instalace okenních rámů určený pro pasivní domy, tj. instalace do tepelné izolace. Okna a dveře jsou ukotveny pomocí kompozitních prvků. Připojovací spáry jsou utěsněny speciální okenní páskou. Všechny tyto prvky umožnily na konci prohlídky úspěšné provedení blower-door testu, který potvrdil splnění požadovaných parametrů na neprůvzdušnost obálky stavby pro pasivní domy.

  • Detail vzduchotěsné izolace kolem rámů oken

  • Osazení oken z interiéru

Dokončeny jsou také instalace rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. Po skončení prohlídky na stavbě pokračovala instalace vzduchotechnického potrubí, které je ze strojovny rozvedeno v podlaze 2.NP, a skrz strop dále přivedeno do 1.NP. Po skončení prohlídky na všechny návštěvníky dne otevřených dveří čekalo pohoštění v nedaleké restauraci, kde program dále pokračoval prezentací o konceptu Multi-komfotního domu od f. ISOVER, a prezentací o výstavbě domu včetně průběžné stavební fotodokumentace.

  • Vzduchotechnické rozvody v podlaze v 2.NP

  • Prostup vzduchotechniky stropem v 1.NP

O dalším vývoji stavby vzorového pasivního domu Vás budeme dále informovat. Informace budou k získání na blížícím se veletrhu FOR ARCH, kde bude mít naše společnost svůj stánek. Na konec měsíce září je naplánován další den otevřených dveří, kdy by měl mít dům již kompletně dokončenou fasádu a vnitřní omítky.

  • Vstupní dveře - probíhající blower-door test

  • Odvětrání kanalizace - vzduchotěsná izolace prostupu střechou

Kam dál?