Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Jak si snížit energetickou náročnost Vašeho bytu, domu!?

Od 1. 1. 2013 vznikla dle novely zákona č. 406/2000 Sb., povinnost přikládat Průkaz energetické náročnosti budovy i pro všechny rodinné a bytové domy určené k pronájmu nebo prodeji.
Atelier NÁŠ DŮM je držitelem oprávnění pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy pro rodinné domy, jednotlivé byty i pro bytové domy.

Průkaz energetické náročnosti budovy můžete objednat pro:

Rodinné domy od 4 235 Kč vč. DPH

Byt / bytovou jednotku od 2 500 Kč vč. DPH

Bytové domy od 7 502 Kč vč. DPH

Jak si snížit energetickou náročnost Vašeho bytu, domu!?

Díky Energetickému posudku domu můžete kromě povinného PENB stávající stavu získat i druhý PENB, který vyhodnotí energetickou náročnost objektu po rekonstrukci. Zpracováním Energetického posudku domu získáte komplexní rozbor Vašeho domu z hlediska hospodaření s energiemi včetně předběžného návrhu jednotlivých i celkových stavebních opatření, jejich dopadu na snížení energetické náročnosti objektu, ceny jednotlivých stavebních opatření a zhodnocení návratnosti investic.

Pro více informací navštivte stránky www.energetickyposudek.cz nebo nás kontaktujte.

Kam dál?