Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Hodnota většiny nemovitostí (rodinných, bytových a občanských) od roku 2013 znatelně poklesne - 2. díl

Skutečná cena nemovitosti (stávajících rodinných a bytových domů) jinak též tržní cena – tedy cena, za kterou by bylo možné pro dům nalézt kupce, ještě ne zcela tak dávno byla většinou dána velikostí domu, kvalitou stavby domu, stářím domu a celkovou vybydleností či zachovalostí.
Pokračování článku - Hodnota většiny nemovitostí (rodinných, bytových a občanských) od roku 2013 znatelně poklesne - 1. díl

Názorný příklad na klasickém rodinném domě

Pro názorné posouzení jsem zvolil naprosto jednoduchý rodinný dům (viz. obr) obdélníkového půdorysu (11,65 m x 7,90 m) se sedlovou střechou nasazenou klasicky na pozednici nad konstrukcí stropu přízemí. Vytápěná – výpočtová plocha představuje přízemí + podkroví včetně vnitřních konstrukcí 158,30 m2, obvodová konstrukce domu je tvořena:

vnější stěna tl. 45 cm - cihla plná U=1,415 W/m2K U=0,25 W/m2K
střecha 10 cm polystyren + 5 cm heraklit U=0,5 W/m2K U=0,16 W/m2K
podlaha na terénu 6 cm bet. mazanina + 5 cm polystyren U=0,75 W/m2K U=0,3 W/m2K
okna dřevěná zdvojená U=2,28 W/m2K U=1,2 W/m2KU je součinitel prostupu tepla konstrukcí, tímto součinitelem jsou dnes specifikovány tepelně izolační vlastnosti konstrukcí nebo též tepelně izolační požadavky na tyto konstrukce, v posledním sloupci jsou pro informaci a porovnání uvedeny hodnoty doporučené současnou tepelnou normou ČSN 75 05 40–2011, záměrně neuvádím hodnoty požadované, neboť s ohledem na současné ceny topných médií a především s ohledem na předpokládaný vývoj těchto cen (do roku 2020 se předpokládá 100% nárůst) je účelné volit tepelný odpor konstrukcí s jistou perspektivou.

Měrná spotřeba energie domu označována Ea = výpočtová roční spotřeba energie domu vyjádřená v kWh na m2 představuje potřebu energie na vytápění, přípravu teplé vody, větrání a osvětlení. V případě tohoto domu s běžnými konstrukcemi, které má většina stávajících rodinných domů Ea = 311 kWh/m2rok.

Dům s takovouto spotřebou energie je tedy ohodnocen jako G - mimořádně nehospodárný !!!

Energetický štítekPrůkaz energetické náročnosti budovy s tímto údajem jistě hodnotu domu zvedat nebude – spíše naopak, nehledě k tomu, že užívání tohoto domu se díky nákladům na provoz tohoto domu, které jsou zhruba na 3 násobku provozních nákladů domů splňujících požadavky momentálně platné ČSN 75 05 40 –2011, tedy domů, které se dnes běžně staví a které jsou Průkazem energetické náročnosti budovy označeny C – vyhovující, a více jak na 4 násobku provozních nákladů domů s parametry tzv. nízkoenergetických domů, které jsou dnes ze strany zájemců velice poptávané a Průkazem energetické náročnosti budovy jsou označeny B – úsporné.

Z klasického pouhého zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy majitel domu zjistí zásadní energetické hodnocení domu -zatřídění domu, měrnou energetickou náročnost domu i výpočtovou spotřebu energie na vytápění domu, přípravu teplé vody a osvětlení. Pouhé zpracování tohoto Průkazu ale majiteli domu nezodpoví zásadní otázku co, a jaká opatření mohou snížit energetickou náročnost jejich domu, co to bude stát a co to přinese.

Odpovědi na tyto otázky přináší Energetický posudek domu.

Kompletní článek na www.energetickyposudek.cz

Kam dál?