Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Grafický návrh zpevněných ploch – ZDARMA

Využijte možnosti a nechte si navrhnout okolí Vašeho domu – terasy, chodníky, ploty, terénní zídky a schody pomocí programu CAD. Obdržíte barevný návrh spolu s údaji o potřebném množství požadovaného výrobku.

Díky návrhu můžete posoudit správnost volby produktu a vzoru pokládky a získáte představu o tom, jak bude okolí Vašeho domu vypadat, pokud použijete výrobky Semmelrock. Zároveň Vám CAD návrh poslouží jako schéma při pokládce.

www.semmelrock.cz

Kam dál?