Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Do 6 měsíců po vyčerpání hypotéky musíte stavbu zkolaudovat

Víte, kdy vám od bank obvykle hrozí ty nejbrutálnější finanční sankce? Když úvěr z velké části nevyužijete (nevyčerpáte). Sankce za nedočerpání úvěru bývá obvykle 5% z nevyužité části úvěru.

A když včas nezkolaudujete dům. Pak vám hrozí sankce až okolo 1/3 z celkové výše úvěru! Nezkolaudované nemovitosti totiž banky nemohou zahrnout do souborů nemovitostí zajišťujících hypoteční zástavní listy.

Důležité je, že kolaudace musí (obvykle) proběhnout do 6 měsíců po ukončení čerpání hypotéky. Na čerpání hypotéky banky obvykle poskytují lhůtu dva roky od podpisu úvěrové smlouvy.

Kdy vám mohou lhůty přinést pokuty

Do potíží s termínem kolaudace se u hypotéky můžete nejsnáze dostat tak, že bance oznámíte, že ukončujete čerpání úvěru nebo že vyčerpáte celou hypotéku ještě dlouho před tím, než jste schopni dům zkolaudovat.

Ukončením čerpání, sice třeba nechtíc, rozběhnete šestiměsíční lhůtu pro kolaudaci domu. Aby se vám to nestalo, uložte si nebo si napište několik následujících pravidel, čím se čerpání hypotéky ukončuje:

  • Úplným vyčerpáním hypotéky (tj. byla uvolněna plná výše hypotéky).
  • Ukončením dvouleté lhůty pro čerpání, bez ohledu na to, zda byla hypotéka vyčerpána celá.
  • Na žádost klienta (obvykle když klient zjistí, že nepotřebuje plnou výši hypotéky před dočerpáním a uplynutím dvouleté lhůty).

Právě díky třetímu uvedenému způsobu ukončení čerpání se klienti s kolaudací dostanou do potíží nejčastěji. A to když si chtějí dům dostavět za vlastní peníze.

V takovém případě klient přijde do banky a oznámí, že ukončuje čerpání a dům si dostaví za vlastní. Banka klientovi požadavek splní, čímž se však rozběhne lhůta pro kolaudaci, byť je stavba daleko před dokončením.

Jak se pokutám snadno vyhnete

Pokud během stavby zjistíte, že již další peníze od banky nepotřebujete, nechte úvěr nedočerpaný a ukončete čerpání teprve v okamžiku, kdy jste si jisti, že kolaudaci domu stihnete v požadovaném termínu. Pozor ale na to, že nedočerpaná může být hypotéka u většiny bank nejdéle 24 měsíců od jeho poskytnutí.

Závěrem dodejme, že vše, co jsme zde uvedli pro hypotéku, platí analogicky i pro překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření.

Jak vše nejlépe uspořádat

Jestli se nechcete sami zabývat plánováním, jak vše udělat jednoduše – stěhování, dostavbu, kolaudaci, můžete nám zavolat a probrat to s námi.

Ing. Tomáš Prčík
www.hypotekanastavbu.cz

Kam dál?