Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Co dostanete k projektu od nás zdarma?

Každý zákazník, který si u nás objedná typovou projektovou dokumentaci rodinného domu z naší nabídky, získává možnost nechat si zpracovat zcela ZDARMA typový projekt garáže, typový projekt žumpy a projekt centrálního vysavače.

Projekt garáže – zdarma

Všem našim zákazníkům, kteří si objednali projekt rodinného domu ke stavebnímu povolení, nabízíme projekt typové garáže v projektovém stupni dokumentace pro stavební povolení. Lze si vybrat garáž určenou pro jedno nebo dvě auta a dle tvaru střechy. V základní nabídce je střecha sedlová nebo valbová. Obsah dokumentace: technická zpráva, základy, půdorys garáže, půdorys střechy, pohledy, krov v měřítku 1:100.

Projekt žumpy - zdarma

Zákazníkům, kteří si objednali projekt rodinného domu ke stavebnímu povolení, nabízíme projekt prefabrikované žumpy v projektovém stupni dokumentace pro stavební povolení. Žumpa nebo-li bezodtoková jímka slouží ke shromažďování splaškových vod, které jsou pak pravidelně vyváženy fekálním vozem do čistírny odpadních vod. Obsah dokumentace: technická zpráva, půdorys a řez v měřítku 1:100.

Projekt centrálního vysavače - zdarma

Součástí typové projektové dokumentace rodinného domu pro stavební povolení je projekt centrálního vysavače. Výhodou je osazení jednotky centrálního vysavače do vedlejších prostor (technická místnost, garáž, komora) a umístění vysavačových zásuvek většinou v hale, na chodbách a v kuchyni. Po zasunutí hadice do vysavačové zásuvky je vysavač funkční. Obsah dokumentace: technická zpráva, schéma půdorysů podlaží a cenová nabídka.

Kam dál?