Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Cihla s vatou: Neobvyklé spojení obvyklých věcí

Cihla s integrovanou izolací není ve stavebnictví novým pojmem, doposud se však cihly plněné minerální vatou vozily ze zahraničí. Od 1. dubna letošního roku se však vyrábějí pod názvem Porotherm T Profi i u nás v nové výrobní lince v cihelně Novosedly na jižní Moravě a v současnosti je lze v rámci tzv. hvězdné nabídky pořídit za zvýhodněnou cenu.

Keramické zdicí prvky s integrovanou minerální izolací umožňují výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů bez dodatečného zateplení. Prostup tepla U stěnou z cihel Porotherm T Profi (Wienerberger) se pohybuje v hodnotách od 0,15 do 0,23 W/m2K podle tloušťky zdiva. Hodnoty prostupu tepla pro zdivo tloušťky 50 a 44 cm bezpečně splňují limity pro výstavbu pasivních rodinných domů. Pro nízkoenergetické rodinné domy lze s dostatečnou rezervou použít cihly Porotherm T Profi v tloušťce 38 cm a 30 cm.

Oba vstupní materiály pro výrobu plněných cihel jsou zcela přírodní a mohou být dokonale recyklovány. Jejich vlastnosti se vzájemně doplňují a podporují. Masivní zdivo s integrovanou izolací díky tomu dobře chrání před prostupem hluku a dosahuje vysokého stupně požární odolnosti. Minerální vata integrovaná v dutinách cihly je hydrofobizovaná, což znamená, že ani v případě mokré cihelné tvarovky nenasákne minerální izolace žádnou vlhkost z keramického střepu. Zároveň nepohlcuje vzdušnou vlhkost ani vodní páry při jejich prostupu stěnou. Cihly plněné minerální vatou jsou v celém svém objemu paropropustné – odvádějí vzdušnou vlhkost vznikající v průběhu výstavby i následným užíváním domu. Jejich použití zaručuje energeticky úsporné a zdravotně příznivé bydlení.

Výroba cihel plněných minerální vatou v České republice zahájena

Společnost Wienerberger, největší domácí i celosvětový výrobce cihel, slavnostně zahájila dne 26. 3. 2014 výrobu cihel Porotherm T Profi plněných minerální vatou v cihelně Novosedly na jižní Moravě. Rozsáhlá investice vložená do technologického rozvoje firmy umožnila instalaci první výrobní linky na výrobu cihel plněných minerální vatou v České republice. Moderní automatická linka na plnění cihel hydrofobizovanou minerální vatou byla instalována a uvedena do zkušebního provozu koncem roku 2013. V současnosti linka dosahuje 100 % plánované výrobní kapacity. Prodej cihel na domácím trhu byl zahájen dne 1. 4. 2014 s možností exportu do Polska a na Slovensko.

Více na www.wienerberger.cz a www.porotherm.cz

Kam dál?