Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Cihelné zdivo po roce 2020 na domy s téměř nulovou spotřebou energie

Úvodem je nutné rozlišovat domy nulové a domy s téměř nulovou spotřebou energie. Nulový dům musí splňovat přísná kritéria a mít roční energetickou bilanci dodané energie totožné nule. Jedná se o dům převyšující i dům pasivní a to nejenom v nákladech. Definice domu s téměř nulovou spotřebou energie spočívá v ekonomicky a energeticky přijatelné formě, pro malé stavby (s energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2), jako např. rodinné domy, začne platit již od 1.1 2020, stanoveno zákonem 406/2000 Sb.

Mnoho lidí to považuje za zlomovou změnu v navrhování budov. Pravdou je, že podmínky budou přísnější, ale už dnes mnoho domů je navrhováno tak, že těmto kritériím vyhoví. Pokusím se to uvést do souvislostí například na obvodové konstrukci z jednovrstvého cihelného zdiva. Je to pouze jedno z několika kritérií, která musejí být splněna, a samozřejmě se navzájem ovlivňujících. Vychází se z modelu referenční budovy, se kterou se „konfrontuje“ budova navrhovaná. Ta by měla být aspoň o trochu lepší. Dle vyhlášky č.78/2003 Sb. lze po započítání koeficientu pro referenční budovu s téměř nulovou spotřebou energie konstatovat, že obvodová konstrukce zdiva by měla splňovat min. požadavek na prostup tepla U = 0,21 W/(m2·K). Tento požadavek dnes splní drtivá většina cihelných tvarovek Porotherm určených pro jednovrstvé vnější zdivo.

I přesto došlo v posledním roce k výraznému vylepšení tepelněizolačních vlastností cihelného zdiva, a to u řad cihelných bloků T Profi a EKO+ Profi. To má svou výhodu při budoucím posuzování domů s téměř nulovou spotřebou energie, kde se hodnotí průměrný součinitel prostupu tepla budovy jako celku. Tedy zjednodušeně řečeno, pokud navrhneme obvodové zdivo s lepšími tepelněizolačními parametry, než jsou stanoveny pro referenční budovu, vytváří nám to případnou rezervu pro konstrukce, které na tom nejsou tepelně tak dobře, např. výplně otvorů. Tato rezerva zároveň to pomůže i v dalších kritériích, která tím budou pozitivně ovlivněny.

www.wienerberger.cz

Kam dál?