Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Chcete rychle kvalitní stropy?

Keramické stropní panely CZ-JW mají kromě rychlé pokládky, vyřešených komínových výměn, prostupů, průvlaků a balkónů i dvojnásobnou únosnost oproti normě. Tyto panely přitom lze vyrobit do délky až 8,1 metru. A pokud chcete svým stropem i vytápět, můžete sáhnout po keramických stropních topných panelech, takzvaných KLIMA STROPECH. Mají lepší tepelné záření než běžné topné systémy, nevysušují vzduch a na rozdíl od topných těles nenarušují místnost.

O co širší je nabídka materiálů pro základní konstrukce staveb, o to více se stavebníci vrací k tradiční cihle. Důvodů je hned několik: cihla má excelentní trvanlivost a hodnotovou stabilitu, navíc je také ideálním stavebním prvkem v oblasti tepelné a zvukové izolace, zlepšuje v místnostech klima a je zajímavá i z hlediska stavební biologie.

Výroba, projekce a prodej keramických stropních panelů systémů CZ-JW a KLIMA STROP je určena pro bytovou i průmyslovou výstavbu. Každý panel je podle projektu vyroben přesně na míru, na stavbu dovezen a pomocí těžké techniky během řádově hodin instalován.


CZP Stropy, keramický stropní panel CZ - JW

Keramické stropní panely

Keramické stropní keramické panely jsou výhodné pro domy rodinné i bytové, průmyslovou výstavbu a další účely. V závislosti na rozpětí a vyztužení mají užitné statické zatížení od 3,00 do 10,00 kN/m2. V zásadě je můžeme velmi výhodně použít pro všechny běžné stropní konstrukce. Velmi jednoduše jsou panely uložené na skryté průvlaky a překlady, jednoduché je i vytváření komínových výměn a větších prostupů. Čelo panelu je přitom možné zaříznout dle projektové dokumentace na jakýkoliv úhel, půlkruh či jiný tvar (konvexní i nekonvexní).

Proč právě cihlový strop?

  • Má mnohostranné uplatnění - přizpůsobí se každému půdorysu stavby.
  • Jeho pokládka je racionální – strop se dodává v hotovém stavu.
  • Sled stavebních prací je rychlý - umožňuje pokládku bez následné montáže.
  • Snese vysoké zatížení.
  • Cihla dosahuje ideální akumulace tepla - rychlý ohřev snižuje náklady na topení.
  • Výborně izoluje zvuk.
  • Má stabilní tvar - přispívá ke stavbě bez prasklin.
  • Stavba z cihel je homogenní, pokud jsou stěny a stropy ze stejného materiálu.
  • Příjemně vyzařuje teplo sáláním.
  • Ochlazování funguje bez průvanu – ochlazujeme vzduch vodou a ne chladnějším vzduchem.


CZP Stropy, keramický stropní panel CZ - JW

Stropní panely CZ – JW

Moderní cihelné materiály umožní rychlou montáž na staveništi. A tuto vlastnost najdeme právě i u keramických stropních panelů typu CZ – JW 190 a CZ – JW 240. Standardně jsou vyráběné v modulových šířkách 500, 750 a 1.000 mm a dále pak násobkem po 250 mm, nejvýše však 2 metry. Maximální délka panelů může být až 8,1 metru a jejich hmotnost se pohybuje od 270 do 275 kg/m2 (CZ – JW 190) a 350 až 355 kg/m2 (CZ – JW 240).


CZP Stropy, keramický stropní panel CZ - JW

Flexibilita nabídky těchto stropů je ještě víc umocněna možností komunikace přímo s českým výrobcem. Snadno tak vyřešíte problematická místa stropu a stavby, aniž byste museli složitě upravovat výrobky vyrobené v typizovaných rozměrech. Projektu předem přizpůsobené stropní panely tak ušetří spoustu času i práce při samotné výstavbě. Stropní konstrukce už nepotřebuje žádné další úpravy.

Čtyři pracovníci a jeden autojeřáb přitom pokryjí až 600 m2 za pouhých 8 hodin práce. Stropní panely se standardně nepodpírají (nepotřebujeme předem přesně usazené nosné prvky - ocelové I nosníky ani keramobetonové trámce) a ihned po uložení nabývají svých 75% udávané tabulkové nosnosti. Stavebníci je tedy mohou bez potíží rovnou použít jako pevnou a pochůznou podlahovou plochu pro potřeby stavby. Standardní je přitom čisté užitné zatížení (zatížení bez vlastní váhy stropu a podlahy) 400 kg/m2, což splňují stropní panely CZ – JW jako jediné v ČR.

Klienti tak mohou libovolně manipulovat se zděnými příčkami po celé ploše stropu. Problém není ani instalace velkých van, knihoven, případně jiných těžkých osamělých břemen. Plně však lze strop zatížit nejdříve za 28 dní.

Stropní panely jsou ukládané přímo na zdivo, na vodorovný, pevný a řádně očištěný okraj nosných stěn. Jednoduše je uložíme i na překlady, nebo jimi vytvoříme skryté průvlaky. Betonáž věnce probíhá současně se zabetonováním žeber mezi stropními dílci a spojením vyčnívající armatury panelů a ztužujícího věnce vznikne kompaktní stropní konstrukce s příznivým vlivem na statiku celé stavby. Díky dokonalé rovinatosti se tyto stropy navíc již nepřebetonovávají.


CZP Stropy

Klima stropy hřejí i chladí

V létě je místnost pod keramickými stropními topnými panely ochlazena i bez nucené cirkulace vzduchu až na 20 oC (20 až 24). V kapilárách proudí voda, která na sebe váže část tepla. Nemusíme tak instalovat často hlučnou a elektrickou energii spotřebovávající klimatizaci. Letnímu ochlazování teploty v místnosti pomocí kapilár s vodou říkáme „tiché chlazení“ a tento princip se již dříve výborně osvědčil například v arabských pouštích. Voda má na rozdíl od vzduchu 800 krát větší kapacitní hustotu. Proto se pohybuje menším objemem hmoty a navíc nevzniká průvan.


CZP Stropy, keramický topný Klima strop - detail kapilár

V zimě zase budeme pomocí těchto panelů pohodlně vytápět, aniž bychom v místnosti vysušovali vzduch a narušovali estetický dojem z interiéru nevzhlednými topnými tělesy. Vydávané teplo je podobné energii slunečního záření, jde tedy o teplo sálavé, obdobu principu kachlových kamen. V takto vytápěné místnosti se cítíme přirozeně a vzduch v ní není vysušený jako v běžně přetopených interiérech.

Systém vytápění i chlazení kapilárami je možné snadno nastavit díky krátké reakční době (cca 5 minut). V jednotlivých místnostech přitom lze pohodlně regulovat teplotu, aniž by docházelo k nechtěnému efektu, kdy je u podlahy chladno a nás zebou nohy, blíž ke stropu je přitom příliš velké teplo, vzduch je zde přesušený a my nemůžeme dýchat.

Obzvlášť jsou Klima stropy vhodné pro alergiky. V interiéru necirkulují prachové a jiné mikro částice. Na 1 oC pokojové teploty přitom uspoříme cca 6% energie. V místnosti navíc můžeme mít až o 3 oC nižší teplotu a přesto se zde budeme cítit příjemně.


CZP Stropy, prostup tepla při použití ohřívaného stropu, nákres ohřívání a ochlazování

Kam dál?