Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


AC Heating, tepelná čerpadla – Tepelné čerpadlo s dotací

Šance pro majitele rodinných domů, kteří chtějí investovat do energetických úspor.

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW jsou registrovaná v dotačním programu Nová zelená úsporám, který pokračuje i v roce 2016. NZÚ je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR a je zaměřen na podporu opatření zaměřené mimo jiné na podporu efektivního využití zdrojů energie. V rámci tohoto programu je tedy možné opět čerpat dotace na výměnu zdroje vytápění za tepelné čerpadlo.

Dotace se vztahuje na výměnu neekologického zdroje tepla (kotle na uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné - tepelné čerpadlo, případně na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem.

Plánujete tepelné čerpadlo s dotací? Kontaktujte nás telefonicky nebo přes náš webový portál.

Za tým AC Heating

Mgr. Hana Fikarová

info@ac-heating.cz

www.ac-heating.cz

Kam dál?