Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


KM Beta

logo Název společnosti: KM Beta a.s.

Adresa: Dolní Valy 4, 695 01, Hodonín
Kraj: Jihomoravský kraj
Telefon: +420 518 321 134
E-mail: kmbeta@kmbeta.cz
WWW: http://www.sendwix.cz

Činnost firmy:

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel a nyní i páleného systému a suchých maltových směsí je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně.

V současné době vyrábí a dodává tři typy střešní krytiny KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA, což je rovná taška určená především pro moderní domy. K základní tašce dodává na 50 kvalitně řešených betonových doplňků.

Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. KM BETA je dodavatelem moderního zdicího systému SENDWIX. Od listopadu 2009 vlastní KM Beta a.s. také závod Cihelna Hodonín na výrobu páleného cihelného systému PROFIBLOK, jehož výrobní tradice začíná již v roce 1860. Nejnovějším závodem společnosti KM Beta a.s. je nedávno dokončený závod v Bzenci na výrobu maltových a omítkových směsí - PROFIMIX.

Seznámení s KM Beta a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel, je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně. Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se datuje od roku 1912, kdy byl postaven v Bzenci – Přívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, čímž je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků. V roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci – Přívozu na výrobu betonové střešní krytiny. S výrobou se začalo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zkušební provoz. V letech 1988 – 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny.

 

Historie – Cihelna Hodonín, jeden s výrobních závodů společnosti KM BETA a.s.

 

V roce 1990, po sametové revoluci, byl podnik (Cihelny Hodonín s. p.) zprivatizován skupinou hodonínských podnikatelů. Výroba se ale dál nerozvíjela a v průběhu následujících dvaceti let nebyla cihelna ani zásadně modernizována.

Její výrobky tak postupně přestávaly splňovat kvalitativní standardy a produkce se stávala prodělečnou.

V říjnu roku 2009 koupila cihelnu akciová společnost KM Beta. Během roku 2010 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace, která od základu změnila zastaralou výrobu.

Vznikl tak výrobní závod splňující všechny současné požadavky na kvalitu výrobků, ale samozřejmě také na ekonomičnost a ekologičnost výroby.

 

 

Akciová společnost KM Beta kromě hodonínské cihelny nyní vlastní moderní závody na výrobu betonové střešní krytiny ve Bzenci (od roku 1996 – původní závod č. 26 státního podniku Hodonínské cihelny), tamtéž také podnik na výrobu vápenopískových zdicích cihel a bloků (od roku 1998 – původní závod č. 25 státního podniku Hodonínské cihelny), dále podnik na výrobu betonové střešní krytiny v Kyjově (od roku 2001 – původní závod č. 27 státního podniku Hodonínské cihelny) a na výrobu suchých maltových směsí v Bzenci (nově postavený v roce 2010).

 

Nabídka KM Beta a.s., tak obsahuje ucelený sortiment výrobků pro bytovou i průmyslovou výstavbu.

Dominantní je výroba střešní krytiny, která se dnes orientuje na dokonalé řešení prostupů střešním pláštěm – betonové prvky (antenní taška, taška odkouření turbokotle…). V současné době vyrábí a dodává tři typy střešní krytiny KMB BETA, KMB HODONKA a KMB ROTA, což je rovná taška určená především pro moderní domy. Předností sortimentu KM BETA je řada dokonalých prvků, které řeší nejen prostupy střešním pláštěm ale i změnu sklonu střechy či protisněhová opatření.

 

Sendwix – Moderní materiál, pro ty co přemýšlejí do budoucna…

Velkou tradicí je výroba vápenopískových zdicích prvků ve Bzenci.

Ta sahá až do roku 1912, kdy se díky rozsáhlé lokalitě vátých křemičitých písků začalo s výrobou zdicích prvků. Tento moderní stavební materiál je stále oblíbenější jak u investorů, ale i z řad projektantů a developerů.

Předností tohoto materiálu je vysoká pevnost, přesnost výrobků, objemová hmotnost a tím velmi příznivá akumulace materiálu. Díky tomu je materiál velmi vhodný na výstavbu nízkoenergetických až pasivních domů. Další výbornou vlastností je velmi vysoká pevnost prvků, které nám dovolují použití již při tlošče 175 a 240mm – jako obvodové a vnitřní nosné stěny. Tím získá investor daleko víc užitné plochy a to až o 10%. Celý sortiment dnes nabízí automaticky prvky pro nosné i nenosné konstrukce, doplňkové zdivo, prvky zahradní architektury, plotové zdicí prvky a k tomu i stříšky a hlavice pro dokonalé řešení plotů.

 

Profiblok – Tradiční materiál

Kompletní systém nabízí opět veškeré prvky jak pro výstavbu nosných tak nenosných konstrukcí. K řešení stropní konstrukce se nabízí systém skládaných stropů Miako a jako jediná společnost v ČR nabízí nyní KM BETA i systém HURDIS.

 

Profimix – suché maltové směsi

Nejmladším výrobním závodem, s nejmodernější technologií je bezesporu výrobní závod na suché maltové směsi profimix. V současné době nabízí sortiment od cementových potěrů, lepidel, zdicích malt, tepelně izolačních malta a omítek až po křemičitý písek pro pískoviště či zásyp dlažby.

Kapacita výroby je až 150 tisíc tun ročně což řadí tento závod do popředí mezi výrobnami těchto směsí v ČR. Malty a lepidla se již nyní dodávají automaticky k zdicím prvkům (na lepidlo).

 

KM BETA a.s. nyní nabízí jako jediný výrobce takou škálu výrobků pro výstavbu RD či BD. Veškeré materiály pro hrubou stavbu proto zákazník může získat od jednoho výrobce. Cílem naší společnosti je dodávat kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Reagovat pružně na zájem trhu, ale taky udávat směr ve výstavbě. Proto je na trhu například již 12 let moderní konstrukční systém Sendwix.

Kvalita, poctivá práce a technicky dokonalé řešení je zcela jistě mottem společnosti KM BETA…..

Soubory ke stažení

Fotogalerie firmy