Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Ecrypt

logo Název společnosti: Ecrypt SE

Adresa: Na Maninách 1424/23, 170 00 Praha 7
Kraj: Hlavní město Praha
Mobil: 724 104 214
E-mail: baginsky@ecrypt.cz
WWW: http://www.ecrypt.cz

Činnost firmy:

Společnost Ecrypt SE se specializuje na dodávky produktů, technologií a na realizace týkající se problematiky sanací vlhkého zdiva a hydroizolací (spodní stavby, terasy atd.). Provádíme stavebně technické průzkumy, posudky, analýzy a navrhujeme optimální řešení pro komplexní sanaci vlhkého zdiva a hydroizolaci spodních staveb podle nejnovějších vědeckých poznatků a zkušeností.

Veškerý sortiment služeb, produktů a technologií společnosti Ecrypt SE se věnuje problematice vlhkosti u stavebních konstrukcí (objektů), a to ze dvou základních pohledů:

  • řešení důsledků působení vlhkosti = SANACE
  • odstranění příčin vlhkosti = HYDROIZOLACE

Komplexní a odborné služby

Navrhneme pro Vás optimální řešení, dodáme materiál a provedeme i stavební práce. Všichni naši technici a zaměstnanci jsou odborníky v oblastech sanace vlhkého zdiva a hydroizolací a dále se soustavně vzdělávají, aby byli schopni kvalifikovaně posuzovat a navrhovat efektivní sanační opatření.

Naši pracovníci mají autorizaci dle WTA v oblasti sanace vlhkého zdiva.

Profesionální posouzení na místě

Pro zvolení vhodného hydroizolačního a sanačního zásahu je vždy nezbytná prohlídka a posouzení objektu odborným technikem, provedení průzkumu - měření vlhkosti a salinity zdiva objektu, a následné zpracování návrhu sanačních opatření pro daný konkrétní objekt. Je důležité až nezbytné řešit sanaci komplexně, tzn. provedení hydroizolací a sanačních omítek, vždy s ohledem na životnost provedených sanačních zásahů a následné využívání objektu uživatelem. Odborným poradenstvím specializovaných firem se tak předchází nevhodným nebo částečným, tím pádem i zbytečným, sanačním zásahům.

Odborné semináře, vzdělávání, publikace

Současně se orientujeme i na vzdělávací programy jak pro naše stávající partnery, tak i pro odbornou či laickou veřejnost. Pořádáme semináře zaměřené na problematiku sanací a hydroizolací, nebo prezentace přímo pro cílenou skupinu zájemců. Mimo to také publikujeme v odborných časopisech a periodikách, zaměřených na stavební problematiku, a vydáváme také publikace vlastní.

Fotogalerie firmy