Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Zajištění povolení stavby

Územně plánovací informace

Slouží k poskytnutí předběžné informace územně plánovací informace o:...

číst více

Územní rozhodnutí

Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. se jedná o díl 4 Územní rozhodnutí. Předmětné jsou paragrafy - §76 až §79 a §92 až §95.

číst více

Stavby bez ohlášení

Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. se jedná o část čtvrtou (stavební řád) hlavu 1, díl 1 Povolení a ohlášení. Předmětný je paragraf - §103.

číst více

Ohlášení stavby rodinného domu

Ohlášení stavby vyžadují například: Stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemím podlažím do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3m, pokud nejsou vodním dílem. Stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m. Větrné elektrárny do výšky 10m a jiné.

číst více

Stavební povolení rodinného domu

Stavební povolení stavby je výsledkem Stavebního řízení. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je třeba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

číst více