Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Vápenopísková cihla

Sendvičový systém je založen na rozdělení základních požadavků zdiva (únosnost, tepelná akumulace, hluková izolace a izolace tepelná) na dva prvky v konstrukci – vytvoření tzv. sendvičové konstrukce. Únosnost, tepelnou akumulaci hlukový útlum zajišťuje hmotná nosná stěna (zdivo z vápenopískových cihel), které jsou z venkovní strany izolovány zateplovacím systémem.

Vápenopískové cihly vedle vysoké únosnosti umožňující min. tloušťku nosné konstrukce – obvodové zdi, mají též velkou objemovou hmotnost a díky tomu tedy i výborné akumulační a zvukoizolační vlastnosti. Nejvýznačnějším dodavatelem tohoto systému u nás je společnost KM BETA a.s. se svým produktem Sendwix. Zateplit obvodové stěny je možno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu nebo minerální izolace, ale i nekontaktně s pohledovou předstěnou z vápenopískových lícových cihel. I tento dodavatel má ve svém sortimentu vlastní překlady, příčkovky a další doplňky.


Projekty rodinných domů z vápenopískových cihel

Všechny typové projekty v nabídce Atelieru NÁŠ DŮM lze zakoupit zpracované pro realizaci z vápenopískových cihel ve všech nabízených energetických třídách (enrgetická třída C, energetická třída B, energetická třída A).