Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Typový projekt rodinného domu

Nabízíme projektovou dokumentaci pro rodinný dům v následujících fázích:

Každá z fází se liší v podrobnostech zpracování a účelu, ke kterému jsou určeny. Podrobnosti o obsahu a ceně jednotlivých fází se dozvíte v detailní stránce k vybrané fázi.

Malý projekt

Slouží k rozhodnutí o případných změnách a k získání stanoviska příslušného stavebního úřadu. Malý projekt je součástí dokumentace k územnímu řízení. Obsahuje: identifikační údaje stavby, půdorysy vč. základních kót, řezy, pohledy v měřítku 1:100, vizualizaci domu, nároky na elektrickou energii, vodu a energii potřebnou k vytápění.

Kompletní informace a ceník

Dokumentace pro stavební povolení

Typová projektová dokumentace rodinného domu pro stavební povolení je zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a je určena pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení, k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Kompletní informace a ceník

Projekt stavby

Typová dokumentace Projektu stavby rodinného domu je určena pro provedení stavby. Tato projektová dokumentace řeší podrobněji Architektonické stavebně technické řešení a Stavebně konstrukční část z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Kompletní informace a ceník
Jak objednat typový projekt rodinného domu

Podrobný popis postupu pro objednání projektové dokumentace rodinného domu z naší nabídky naleznete zde: Jak objednat projekt