Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Stavební + statická část dokumentace

Typová projektová dokumentace stavební a statické části rodinného domu pro stavební povolení je zpracována podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., a je určena pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení, k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Stavební + statická část dokumentace

Dokumentace stavební a statické části v podrobnosti pro stavebního povolení, ohlášení stavby nebo oznámení stavby.

Vyhovující a Úsporný standard 20 800 Kč
Nízkoenergetický standard 28 500 Kč
Pasivní standard 32500 Kč


U dvojdomů platí tyto ceny pro dokumentaci 1/2 rodinného domu. Samostatný ceník pro dvojdomy zde.

Obsah dokumentace stavební + statické části

B) Souhrnná technická zpráva

  • popis architektonického a stavebně technického řešení stavby

D) Dokladová část

Autorizace

  • oprávnění k projektové činnosti

F) Dokumentace objektů

Architektonické a stavebně technické řešení

Zobrazuje a určuje polohu hlavních konstrukcí, stanovuje materiálové řešení konstrukcí v objektu, zobrazuje vzhled domu a popisuje hlavní prvky použité v objektu.
Textová část: technická zpráva
Výkresová část: půdorysy základů, podlaží, střechy, řez(y) a pohledy v měřítku 1:100

Stavebně konstrukční část

Řeší základní statiku rodinného domu.
Textová část: technická zpráva, statické posouzení - statický výpočet hlavní nosné konstrukce s hlavními nosnými prvky
Výkresová část: skladbu stropu a výkres krovu v měřítku 1:100

Změny projektové dokumentace

Cena změn je kalkulována individuálně dle rozsahu požadovaných prací.

Stavební a statická část 520 Kč / hod.


Cena změn je kalkulována individuálně dle rozsahu požadovaných prací.

Jednotlivé profese 3000 Kč


Uváděné ceny jsou bez DPH.