Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Standard - Energetická třída A


Hodnota udává měrnou spotřebu dodané energie do budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb..
Obalové konstrukce splňují hodnoty doporučené pro pasivní domy.
Měrná potřeba tepla na vytápění představuje Ea cca 44 ≥ 20 kW/m2rok.

CO JE ZAPOČÍTÁNO V CENĚ DOMU

Základy

Klasické založení Základové pasy z prostého betonu o rozměrech stanovených statickým výpočtem
Podkladní beton z prostého betonu tl. 150 mm vyztužený KARI sítěmi
Základový systém Základový systém s tepelnou izolací a dodávkou na klíč

Svislé konstrukce obvodové

Pálená cihla Porotherm Profi tl. 240 mm (1% vlhkost) + zateplení Isover GreyWall 300 mm, U = 0,11 W/m²K) WIENERBERGER
Pórobetonová tvárnice Zdivo tl. 250 mm z pórobetonových tvárnic Ytong (4% vlhkost) + zateplení Isover GreyWall 300 mm, U = 0,11 W/m²K) XELLA
Vápenopísková cihla Senwix: Vápenopísková cihla tl. 240 mm + zateplení Isover GreyWall 320 mm, U = 0,11 W/m²K KM BETA
Dřevostavba Stěny z dřevěného nosného systému + zateplení Isover EPS 70F tl. 280 mm, U = 0,11 W/m²K

Svislé konstrukce vnitřní

Pálená cihla Cihla Porotherm tl. 240 nebo 300 mm WIENERBERGER
Pórobetonová tvárnice Tvárnice Ytong tl. 250 nebo 300 mm XELLA
Vápenopísková cihla Vápenopísková cihla tl. 240 mm KM BETA
Dřevostavba Stěny z dřevěného nosného systému

Vodorovné konstrukce

Strop Keramické stropní panely CZP Stropy (Porotherm, Ytong, Sendwix) CZP STROPY
Dřevěný trámečkový strop (Dřevostavba)
Sádrokartonový podhled
Překlady Systémové překlady (Porotherm, Sendwix, Ytong) nebo ŽB včetně přípravy pro vnější podomítkové žaluzie (fa Hella stínící technika) nebo rolety

Střešní krytina

Kompletní střešní systém KM Beta (betonová skládaná krytina), KM BETA

Střešní konstrukce

Dřevěný krov, popř. střešní vazníky, dřevěné střešní latě a kontralatě, ochranný nátěr

Schodiště

Ocelová konstrukce s dřevěnými stupni včetně zábradlí, případně celodřevěné JAP

Hydroizolace

Proti zemní vlhkost Stěrková izolace, mírný radonový index REALSAN
Parozábrana Parotěsná folie v podhledu ISOVER
Pojistná izolace střechy Difuzní fólie na krokvích

Tepelná (akustické) izolace

Tloušťky izolací dle doporučených požadavků
Podlaha přízemí Isover Grey 100 240 mm U = 0,15 W/m²K ISOVER
Podlaha podkroví Isover EPS 70 mm ISOVER
Zateplení střechy Nadkrokevní izolace PUR/PIR U = 0,09 - 0,11 W/m²K ISOVER

Výplně otvorů

Vchodové dveře Hliníkové, případně částečně prosklené UD= 0,86 W/m²K OKNA.EU
Vnitřní dveře Plné nebo 2/3 prosklené do dřevěné obložkové zárubně, GRIMAX
případně posuvné dveře do pouzder J.A.P. JAP
Okna Dřevohliníková zasklená trojsklem, Ug= 0,50 W/m²K, Uf= 0,86 W/m²K OKNA.EU
Garážová vrata Plechová, sklopná, ručně ovládaná

Obklady a dlažby

Keramická dlažba v koupelně a na WC
Keramický obklad v koupelně do výše 2,0 m, na WC 1,5 m

Ostatní podlahové plochy

Laminátové parketové desky nebo PVC, betonová mazanina

Omítky

Pálená cihla Vnitřní jednovrstvá vápenocementová pro pálenou cihlu WEBER
Vnější dvouvrstvá vápenocementová pro pálenou cihlu WEBER
Pórobetonová tvárnice Omítky vhodné pro použití na pórobetonové zdivo WEBER
Vnější tenkovrstvá na kontaktní zat. systém s tep. izolací MULTIPOR WEBER
Vápenopísková cihla Vnitřní jednovrstvá vápenocementová WEBER
Vnější tenkovrstvá na kontaktní zateplovací systém ETICS WEBER
Dřevostavba Vnitřní - sádrokartonové desky
Vnější tenkovrstvá na kontaktní zateplovací systém ETICS WEBER

Nátěrové hmoty

Interiérové a fasádní barvy, barvy na kov, dřevo a SDK

Klempířské konstrukce

Pozinkovaný ocelový plech včetně nátěru

Zařizovací předměty

Dle konkrétního návrhu rodinného domu včetně baterií

Elektroinstalace

Měděné vodiče, vypínače, zásuvky, hromosvod

Zdravotní technika

Plastové rozvody, potrubí z trubek PVC

Vytápění

Zdroj: plynový kotel Geminox (fa Procom Bohemia) případně tepelné čerpadlo otopná soustava: teplovodní podlahové vytápění variantní řešení: elektrické podlahové folie GEMINOX

Větrání

Větrací jednotka s rekuperací tepla

CO NENÍ ZAPOČÍTÁNO V CENĚ DOMU

Projektové práce

Průkaz energetické náročnosti

Vytýčení, zemní práce, přípojky, terénní práce

Markýzy, rolety nebo žaluzie (fa Hella stínící technika)

Oplocení, vstupní branka, vjezdová vrata

Venkovní zámková betonová dlažba