Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Spolupráce při realizaci

Smlouva o stavbě rodinného domu

Smlouva o stavbě rodinného domu se sjednávaná v průběhu zadávání realizace projektu mezi investorem (stavebníkem) jako objednatelem a zhotovitelem stavby (na klíč), na základě poptávky či tendrových podmínek investora (stavebníka) vycházejících z projketové dokumentace a na základě nabídky zhotovitele stavby zahrnující i návrh smlouvy.

číst více

Autorský dozor stavby rodinného domu

Autorský dozor projektanta při výstavbě rodinného domu, je služba, kterou zajišťuje projektant. Účelem této formy dozoru je kontrola dodržování projektu při stavbě, použití projektem předepsaných výrobků a materiálů. V případě jejich záměny dozor porovná charakter změny a posoudí, zda je možné změnu realizovat a jaké další vlivy na stavbu změna vyvolá.

číst více

Technický dozor stavby rodinného domu

Pokud nejste jako budoucí stavebník a investor v tomto oboru vzdělán nebo dostatečně zkušený, nebo nemáte dost času se věnovat kontrole stavby v průběhu výstavby, doporučujeme objednat si Technický dozor investora.

číst více

Kolaudace stavby rodinného domu

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.

číst více