Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Projekty pro nízkoenergetické rodinné domy

Zajímáte se nízkoenergetické domy? Atelier NÁŠ DŮM nabízí více než 500 typových projektů rodinných domů v samostatné kategorii nízkoenergetické domy.

Projekty nízkoenergetických rodinných domů

Všechny projekty rodinných domů jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavek na celkovou roční měrnou potřebu tepla na vytápění pod 50 kWh/m2, požadovaný pro nízkoenergetické domy ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov). Ve všech projektech je pamatováno na technickou místnost, nezbytnou pro nízkoenergetické domy a jejich provoz.

Nízkoenergetické domy zděné i dřevostavby

Podle zvoleného způsobu vytápění mohou být projekty nízkoenergetických domů zpracovány v energetické třídě B nebo A. Jakýkoliv projekt nízkoenergetického domu z nabídky Atelieru NÁŠ DŮM připravíme - dle Vaší volby - v jednom ze 4 konstrukčních materiálů (pálená cihla, pórobeton, vápenopísková cihla, dřevostavba).

Prohlédnout nabídku projektů:

Máte vlastní představu o svém nízkoenergetickém domě?

Projekty nízkoenergetických rodinných domů

Pokud víte přesně jak by měl Váš rodinný dům vypadat, nebo máte specifické požadavky, navrhneme pro Vás individuální nízkoenergetický dům.
Dodavatel projektové dokumentace - Architektonická kancelář Křivka s.r.o. - má s návrhy nízkoenergetických domů mnoho zkušeností, o čemž svědčí i fakt, že je spoluzakladatelem sdružení SENUB, aktivně propagujícím výstavbu energeticky úsporných rodinných domů a členem Centra pasivních domů.