Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Projekt rekonstrukce rodinného domu

Pro zájemce o rekonstrukci rodinného domu připravujeme nové služby. V případě zájmu o více informací nás kontaktujte na info@nasdum.cz nebo 211 155 190, 602 309 514.

Vlastníte, nebo můžete za výhodných podmínek získat starší rodinný dům, který neodpovídá ani vašim představám, ani současným požadavkům, ale je ve stabilizované zástavbě s vybudovanou infrastrukturou - obchody, lékaři, restaurace, dostupnost hromadné dopravy, škola, dětské hřiště apod.?

Nebojte se rekonstrukce, neboť prostředí, městskou čtvrť ani okolní vybavenost nevybudujete, ale dům přestavět – zrekonstruovat můžete.

Co je potřeba zvážit

Pokud zvažujete rekonstrukci rodinného domu, je potřeba zvážit stejná kriteria jako u výběru pozemku a vlastního výběru rodinného domu, ale navíc:

 • technický stav domu, všech jeho částí, nosných konstrukcí, výplní otvorů, tepelně technické vlastnosti konstrukcí
 • velikost domu a možnost jeho adaptace
 • dispozici domu a možnost jeho adaptace
 • vzhled domu a možnost jeho adaptace
 • poměr mezi předpokládanými náklady a požadovaným konečným stavem
 • zda rekonstrukcí – adaptací nebudou dotčena autorská práva
 • zda dům není v zájmové sféře památkové péče

Jak postupovat

1. krok – Kontakt - Investor
Kontaktujte nás na tel . čísle +420 211 155 190 nebo na info@nasdum.cz za účelem sjednání prohlídky domu.

2. krok - Prohlídka domu (zdarma) - Architektonická kancelář Křivka
Za účasti projektanta, který provede vizuální prohlídku domu, předběžně vyhodnotí vaše představy s možnostmi domu a stanoví nutný rozsah průzkumových prací za účelem zjištění stavebně-technického stavu konstrukcí domu.

3. krok - Kalkulace prací (zdarma) - Architektonická kancelář Křivka
Na základě této schůzky vám vypracujeme specifikaci a kalkulaci prací jak projekčních, tak návrh rozsahu a ceny stavebně technického průzkumu. Samozřejmě, že je možné zvolit pouze některé výkonové fáze zpracování projektu.

4. krok - Smlouva o dílo (zdarma) - Architektonická kancelář Křivka
Na základě vámi zpřipomínkované a následně odsouhlasené specifikace a kalkulace prací a výsledků stavebně technického průzkumu vám zpracujeme Návrh smlouvy o dílo.

5. krok - Studie – návrh přestavby (placená činnost) - Architektonická kancelář Křivka
Na základě zpřípomínkované, oboustranně odsouhlasené a podepsané smlouvy, uhrazení zálohy, výsledku stavebně technického průzkumu dokumentace stávajícího stavu a vašich požadavků vám architekt vypracuje skicy návrhu rekonstrukce a přestavby domu. Návrh je s vámi konzultován a postupně jsou zapracovány vaše připomínky a požadavky. Po vašem odsouhlasení je dopracována studie – návrh přestavby.
Celkové zhodnocení – vyhodnocení je možné až na základě posouzení rozsahu prací vyplývajících z návrhu přestavby domu stavebně technického průzkumu a nutné sanace domu.

6. krok - Stavebně technický průzkum (placená činnost) - Architektonická kancelář Křivka
Po provedení tohoto průzkumu lze stanovit nutný rozsah sanačních prací včetně odhadu cenových nákladů. Bez tohoto průzkumu bude rozsah a cena stavebních prací velkou neznámou.

7. krok - Další výkonové fáze zpracování projektu (placená činnost) - Investor

 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby
 • zpracování každé výkonové fáze je s vámi opět konzultováno a vaše požadavky jsou zapracovány
 • po vašem odsouhlasení je konkrétní výkonová fáze