Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Pórobeton

Pórobetonový systém je založen na tvárnicích z lehčeného betonu, kde izolační vzduch není tvořen mechanicky dutinami, ale vzniká chemickou reakcí při výrobě. Hlavní výhodou pórobetonu mimo vynikající tepelně-technické vlastnosti materiálu je snadná opracovatelnost a stejné vlastnosti materiálu ve všech směrech.

Díky tomu je takřka každý odřezek dále použitelný a zdící materiál je prakticky bezodpadový. Pórobetonové tvárnice se k sobě lepí tenkou vrstvou (cca 1 mm) zdící malty, čímž se minimalizují tepelné ztráty maltovým ložem.

Dominantní výrobce a dodavatel pórobetonového systému v České republice firma Xella CZ, s.r.o. nabízí své výrobky pod názvem Ytong. Systém Ytong nabízí širokou škálu produktů: kromě obvodových a nosných tvárnic jsou to příčkovky, překlady, akustické stěny, až po stropní systém a střešní panely. Jedním z nejnovějších produktů firmy Xella je zateplovací izolant z pórobetonu – Multipor. Hlavní výhodou tohoto dodatečného zateplení (pochopitelně mimo tepelně-technické vylepšení konstrukce-obvodové zdi) je stejný difuzní odpor zateplení jako vlastní konstrukce obvodové zdi.

Projekty rodinných domů z pórobetonu

Všechny typové projekty v nabídce Atelieru NÁŠ DŮM lze zakoupit zpracované pro realizaci z pórobetonu ve všech nabízených energetických třídách (enrgetická třída C, energetická třída B, energetická třída A).