Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Pasport domu (bytu)

Jedná se o komplexní technické vyhodnocení stavu domu (bytu), které napomáhá kupujícímu (i prodávajícímu) zjistit skutečný stav domu včetně jeho vad a poruch, vyčíslit budoucí náklady spojené s odstraněním těchto nedostatků a dále náklady spojené se snížením energetické náročnosti domu a návratností investic.

Umožňuje podložené rozhodování o koupi, pronájmu, či prodeji domu (bytu) včetně možného zhodnocení dané nemovitosti, a tím napomáhá ve vlastním rozhodovacím procesu.

Finanční náklady spojené s vypracováním pasportu domu (bytu) často nejsou ani 1/100 nákladů spojených s následným odstraňováním stavebních závad – poruch domu.

Základní obsah:

dokumentace stávajícího stavu

 • archivní výkresová dokumentace
 • fotodokumentace

popis-zhodnocení vč. vyhodnocení morální a fyzické zastaralosti

 • dispozice a formy domu
 • s ohledem na ČSN – 73 4301 Obytné budovy
 • ceny v dané lokalitě obvyklé
 • stavebních konstrukcí domu
 • technického zařízení domu technického stavu domu
 • patrných stavebních poruch domu
 • součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí
 • rekonstrukčních a sanačních prací

Rozšířený obsah:

 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Energetický posudek domu
  • současné náklady na topení
  • návrh opatření
  • náklady na topení po stav. opatřeních
 • Blower- Door test
 • termovize
 • akustické měření
 • vlhkost ve zdivu
 • ocenění soudním znalcem