Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Pálená cihla

Cihelný systém sestává z dutinových velkorozměrových cihel pálených z klasické cihlářské hlíny, což je u nás tradiční a stále nejžádanější materiál. Současní výrobci jej zpravidla nabízejí pod obchodním názvem typu -therm.

Různými příměsemi do hlíny a stále dokonalejšími systémy dutin lze dosahovat ještě lepších tepelněizolačních vlastností. I cihelný systém se momentálně soustředí na minimalizaci maltových spár, míst s malým tepelným odporem a proto se stále častěji jednotlivé tvárnice nemaltují, ale v podstatě lepí lepící maltou nebo nejnověji montážní pěnou Dryfix.

Největším a nejkvalitnějším dodavatelem u nás je firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. se svým systémem Porotherm. Tento výrobce nabízí širokou škálu produktů. Vedle obvodových a nosných cihel, kde nejnovějším produktem je tzv. broušená cihla pod označením Profi, dále také příčkový, akustický nebo stropní systém včetně všech doplňkových konstrukcí pro hrubou stavbu. Díky velice dobrým tepelně-technickým vlastnostem cihel lze obvodové zdi konstruovat jako jednovrstvé a jejich tepelně-technické vlastnosti lze zvýšit dodatečným zateplením.

Projekty rodinných domů z pálených cihel

Všechny typové projekty v nabídce Atelieru NÁŠ DŮM lze zakoupit zpracované pro realizaci z pálených cihel ve všech nabízených energetických třídách (enrgetická třída C, energetická třída B, energetická třída A).