Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Lustrace pozemku pro rodinný dům

Lustrací pozemku se obecně rozumí zjištění maxima dostupných informací o konkrétní parcele a o potenciálu možné výstavby. V případě plánované stavby rodinného domu se jedná o zjištění a přehledné zpracování zejména těchto informací:

  • základní informace o pozemku
  • případná věcná břemena a jiná majetkoprávní omezení
  • omezení výstavby daná okolím parcely (chráněná krajinná nebo kulturní území, blízkost liniových staveb, ...)
  • možnost a podmínky výstavby rodinného domu (požadovaný sklon střechy, odstupové vzdálenosti, ...)