STUDIE-NÁVRH STAVBY INDIVIDUÁLNÍHO RODINNÉHO DOMU

Ideální řešení (návrh) Vašeho rodinného domu Vám zpracuje zkušený a kreativní architekt, jehož návrh bude vycházet z Vašich představ a požadavků s ohledem na možnosti dané parcely. Formou konzultací a připomínek v rámci zpracování projektové dokumentace se stanete aktivními spolutvůrci svého rodinného domu.

Nabízíme zpracování kompletní projektové dokumentace pro individuální rodinný dům.

V případě zájmu nás kontaktujte, a sjednejte si osobní schůzku:

 • Atelier NÁŠ DŮM s.r.o., U Strouhy 298/3 196 00 Praha 9 - Miškovice
 • info@nasdum.cz
 • + 420 211 155 199, + 420 732 480 710

STUDIE-NÁVRH STAVBY POPTÁVKA

DOTAZNÍK PRO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
Individuální návrh rodinného domu - dotazník ke stažení

Tento dotazník slouží především pro Vaši orientaci a zformulování výchozí představy o uspořádání Vašeho rodinného domu. Vyplněním tohoto dotazníku zároveň poskytnete zpracovateli nezbytné podklady pro zpracování návrhu. Podrobnost zpracování - vyplnění je plně dobrovolné, ale čím zpracovateli poskytnete podrobnější informace - tím se Studie-návrh stavby individuálního rodinného domu více ztotožní s Vaší představou optimálního - a tedy Vašeho ideálního rodinného domu.

STÁHNOUT DOTAZNÍK

OBSAH STUDIE-NÁVRH STAVBY

Identifikační údaje místa stavby

Individuální návrh rodinného domu - vzor ke stažení


Návrh rodinného domu

Studie-návrh individuálního rodinného domu - vzor ke stažení

Vzor - Studie-návrhu stavby individuálního rodinného domu

JAK POSTUPOVAT

1. krok – Specifikace požadavků na rodinný dům (Investor)

 • Z našich internetových stránek si stáhněte dotazník pro zpracování Studie-návrhu stavby individuálního rodinného domu, nebo nás kontaktujte:
  • Atelier NÁŠ DŮM s.r.o., U Strouhy 298/3 196 00 Praha 9 - Miškovice
  • info@nasdum.cz
  • + 420 211 155 199, + 420 732 480 710

2. krok – Potvrzení objednávky (Atelier NÁŠ DŮM + investor)

 • Vyplněný dotazník dle vašich požadavků zašlete zpět do naší společnosti:
  • a) e-mailem: info@nasdum.cz
  • b) poštou: Atelier NÁŠ DŮM s.r.o., U Strouhy 298/3 196 00 Praha 9 - Miškovice
 • Po obdržení vyplněného dotazníku Vás zašleme k odsouhlasení a potvrzení návrh objednávky (smlouvu o dílo) na zpracování Studie-návrhu stavby individuálního rodinného domu.

3. krok - Uhrazení zálohy + návštěva na parcele (Atelier NÁŠ DŮM )

 • Po uzavření smlouvy a obdržení zálohy (40% celkové ceny) proběhne návštěva architekta na parcele, pořízení fotodokumentace místa stavby a první konzultace.

4. krok - Vypracování návrhu (Atelier NÁŠ DŮM )

 • Na základě požadavků z dotazníku, návštěvy parcely, pořízené fotodokumentace a konzultace Vám bude vypracován návrh individálního rodinného domu ve skicách.

5. krok - Konzultace (Atelier NÁŠ DŮM + investor)

 • Vypracované skici návrhu rodinného domu s Vámi budou konzultovány, a případné požadované změny zapracovány do digitální podoby Studie-návrhu stavby rodinného domu.
 • Ve fázi digitaliazce Studie-návrhu stavby bude zpracována a konzultována i 3D vizualizace navrženého rodinného domu.

6. krok - Předání díla (Atelier NÁŠ DŮM)

 • Studie-návrh stavby individuálního rodinného domu bude po zapracování všech přání investora dokončena do finální verze a na základě odsouhlasení objednatelem předána (po doplacení zbývající částky).