DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO RODINNÉHO DOMU

Ideální řešení (návrh) Vašeho rodinného domu Vám zpracuje zkušený a kreativní architekt, jehož návrh bude vycházet z Vašich představ a požadavků s ohledem na možnosti dané parcely. Formou konzultací a připomínek v rámci zpracování projektové dokumentace se stanete aktivními spolutvůrci svého rodinného domu.

Nabízíme zpracování kompletní projektové dokumentace pro individuální rodinný dům.

V případě zájmu nás kontaktujte, a sjednejte si osobní schůzku:

  • Atelier NÁŠ DŮM s.r.o., U Strouhy 298/3 196 00 Praha 9 - Miškovice
  • info@nasdum.cz
  • + 420 211 155 199, + 420 732 480 710

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (OHLÁŠENÍ) POPTÁVKA

OBSAH DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (OHLÁŠENÍ)

A – Průvodní zpráva

Průvodní zpráva (PDF)

B – Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva (PDF)

C – Situace

C.1 Zákres do katastrální mapy (PDF)
C.2 Koordinační situace (PDF)
C.3 Situace zdravotechniky (PDF)
C.4 Situace elektro (PDF)

D – Doklady

Živnostenský list (PDF)
Osvědčení o autorizaci (PDF)

E – Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby (PDF)

F – dokumentace objektů

1. Architektonické a stavebně technické řešení (stavební část)

1.1.1 Technická zpráva (PDF)
1.1.2.A1 Základy (PDF) 1:100
1.1.2.A2 Půdorys přízemí (PDF) 1:100
1.1.2.A3 Půdorys podkroví (PDF) 1:100
1.1.2.A4 Půdorys střechy (PDF) 1:100
1.1.2.A5 Řezy (PDF) 1:100
1.1.2.A6 Pohledy (PDF) 1:100


2. Stavebně konstrukční část (statická část)

1.2.1 Technická zpráva (PDF)
1.2.2.B1 Skladba stropu (PDF) 1:100
1.2.2.B2 Konstrukce krovu (PDF) 1:100


3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3 Požárně bezpečnostní řešení (PDF)


4. Technika prostředí staveb

Vytápění - obsah:

1.4.1.C1 Technická zpráva (PDF)
1.4.2.C2 Půdorys 1.NP a 2.NP (PDF) 1:100


Zdravotní technika - obsah:

1.4.1.D1 Technická zpráva (PDF)
1.4.2.D2 Kanalizace – půdorys 1.NP a 2.NP (PDF) 1:100
1.4.2.D3 Kanalizace – svislé schéma (PDF) 1:100
1.4.2.D4 Vodovod – půdorys 1.NP a 2.NP (PDF) 1:100
1.4.2.D5 Vodovod – schéma zapojení TUV (PDF)
1.4.2.D6 Plynovod – půdorys 1.NP, axonometrie (PDF) 1:100


Elektroinstalace – obsah:

1.4.1.E1 Technická zpráva (PDF)
1.4.2.E2 Půdorys 1.NP (PDF) 1:100
1.4.2.E3 Půdorys 2.NP (PDF) 1:100
1.4.2.E4 Rozvodnice domovní RD (PDF)
1.4.2.E5 Elektroměrová rozvodnice RE (PDF)
1.4.2.E6 Uzemnění a hromosvod (PDF) 1:100