Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Architektonická kancelář Křivka je certifikovaná e4 projekční kancelář

Naše společnost byla proškolena v poskytování poradenství a vypracování projektu rodinného domu v souladu s pravidly Wienerberger e4 cihlový dům.

Čtyři pilíře pro jedinečný domov podle pravidel Wienerberger e4 cihlový dům

Koncept Wienerberger e4 cihlový dům zahrnuje pravidla pro konstrukční a funkční řešení domu, jehož parametry splní požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Jedná se o řešení rodinného domu s celokeramickou obálkou. Wienerberger společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze sestavil ucelené řešení pro stavbu rodinných domů. Pravidla programu Wienerberger e4 cihlový dům jsou defacto návodem jak postavit bez starostí moderním cihlový dům s krásnou střechou z pálené krytiny. Právě využití cihel a pálené střešní krytiny je základem pro praktické, zdravé a pohodlné bydlení s udržitelnými náklady na provoz a údržbu po dlouhá léta.

Wienerberger e4 cihlový dům, jak již sám název napovídá, se skládá ze 4 nosných „e“, která zachycují veškeré nepřehlédnutelné výhody, které bydlení v něm přináší. Je ekonomicky výhodný, energeticky efektivní, ekologický a estetický. A v takovém domě se prostě dobře bydlí.

Energie

Rodinný dům postavený dle konceptu e4 je energeticky efektivní. Použitím ucelených systému Porotherm a Tondach je docíleno snížení nákladů na energie a emise CO2. Tradiční keramická konstrukce efektivně využívá akumulaci tepla pro udržení tepla v zimě nebo chladu v létě. Samozřejmostí je splnění náročných nároků pasivních domů nebo domů s téměř nulovou spotřebou energie.

Ekonomika

Investice do rodinného domu e4 přináší hodnotu za peníze. Poměr pořizovací ceny a užitné hodnoty je pro investora velmi výhodný a dosažitelný. Dům e4 má vysokou životnost, minimální náklady na údržbu a provoz a jeho tržní cena v čase neklesá, ale roste.

Estetika

Rodinný dům postavený dle konceptu e4 je estetický a zdravý. Keramické materiály jsou zdraví neškodné výrobky, neemitují žádné organické těkavé látky ani formaldehydy. Rodinný dům postavený z cihlového zdicího systému Porotherm a pálené střešní tašky Tondach má zdravé vnitřní klima, je pohodlný, bezpečný a krásný.

Ekologie

Rodinný dům postavený dle konceptu e4 je ekologický. Keramické stavební materiály jsou ryze přírodní, získávané šetrným způsobem v daném regionu. Návrhová kritéria konceptu e4 kladou důraz na snižování spotřeby vody, energií a emisí CO2. To z e4 dělá trvale udržitelný koncept.

Veškeré informace o programu Wienerberger e4 dům jsou k dispozici na www.e4dum.cz