Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


4 konstrukční materiály

Architektonická kancelář Křivka s.r.o. nabízí projekty rodinných domů ve čtyřech konstrukčních materiálech (materiálových variantách) – tři zděné systémy a dřevostavbu. V současnosti u nás převládají tři základní systémy masivních obvodových konstrukcí: cihelné, pórobetonové a sendvičové, v montované verzi je to jednoznačně dřevostavba.
U každého projektu rodinného domu z naší nabídky si tak zákazník může zvolit jeden ze čtyř nabízených konstrukčních materiálů. Tato volba nemá vliv na cenu projektové dokumentace.

Pálená cihla

Cihelný systém sestává z dutinových velkorozměrových cihel pálených z klasické cihlářské hlíny, což je u nás tradiční a stále nejžádanější materiál. Současní výrobci jej zpravidla nabízejí pod obchodním názvem typu -therm. Různými příměsemi do hlíny a stále dokonalejšími systémy dutin lze dosahovat ještě lepších tepelněizolačních vlastností. I cihelný systém se momentálně soustředí na minimalizaci maltových spár, míst s malým tepelným odporem a proto se stále častěji jednotlivé tvárnice nemaltují, ale v podstatě lepí lepící maltou nebo nejnověji montážní pěnou Dryfix. Největším a nejkvalitnějším dodavatelem u nás je firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. se svým systémem Porotherm. Tento výrobce nabízí širokou škálu produktů. Vedle obvodových a nosných cihel, kde nejnovějším produktem je tzv. broušená cihla pod označením Profi, dále také příčkový, akustický nebo stropní systém včetně všech doplňkových konstrukcí pro hrubou stavbu. Díky velice dobrým tepelně-technickým vlastnostem cihel lze obvodové zdi konstruovat jako jednovrstvé a jejich tepelně-technické vlastnosti lze zvýšit dodatečným zateplením.

Pórobeton

Pórobetonový systém je založen na tvárnicích z lehčeného betonu, kde izolační vzduch není tvořen mechanicky dutinami, ale vzniká chemickou reakcí při výrobě. Hlavní výhodou pórobetonu mimo vynikající tepelně-technické vlastnosti materiálu je snadná opracovatelnost a stejné vlastnosti materiálu ve všech směrech. Díky tomu je takřka každý odřezek dále použitelný a zdící materiál je prakticky bezodpadový. Pórobetonové tvárnice se k sobě lepí tenkou vrstvou (cca 1 mm) zdící malty, čímž se minimalizují tepelné ztráty maltovým ložem. Dominantní výrobce a dodavatel pórobetonového systému v České republice firma Xella CZ, s.r.o. nabízí své výrobky pod názvem Ytong. Systém Ytong nabízí širokou škálu produktů: kromě obvodových a nosných tvárnic jsou to příčkovky, překlady, akustické stěny, až po stropní systém a střešní panely. Jedním z nejnovějších produktů firmy Xella je zateplovací izolant z pórobetonu – Multipor. Hlavní výhodou tohoto dodatečného zateplení (pochopitelně mimo tepelně-technické vylepšení konstrukce-obvodové zdi) je stejný difuzní odpor zateplení jako vlastní konstrukce obvodové zdi.

Vápenopísková cihla

Sendvičový systém je založen na rozdělení základních požadavků zdiva (únosnost, tepelná akumulace, hluková izolace a izolace tepelná) na dva prvky v konstrukci – vytvoření tzv. sendvičové konstrukce. Únosnost, tepelnou akumulaci hlukový útlum zajišťuje hmotná nosná stěna (zdivo z vápenopískových cihel), které jsou z venkovní strany izolovány zateplovacím systémem. Vápenopískové cihly vedle vysoké únosnosti umožňující min. tloušťku nosné konstrukce – obvodové zdi, mají též velkou objemovou hmotnost a díky tomu tedy i výborné akumulační a zvukoizolační vlastnosti. Nejvýznačnějším dodavatelem tohoto systému u nás je společnost KM BETA a.s. se svým produktem Sendwix. Zateplit obvodové stěny je možno kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu nebo minerální izolace, ale i nekontaktně s pohledovou předstěnou z vápenopískových lícových cihel. I tento dodavatel má ve svém sortimentu vlastní překlady, příčkovky a další doplňky.

Dřevo

Alternativou zděným systémům je dnes stále žádanější dřevostavba. Jde o systém sestavený z dřevěných stojek a trámků zaklopených deskovým materiálem (OSB desky), který konstrukční prvky (stěny, stropy) ztuží. Jednotlivé prvky jsou pak kotveny do základů a k sobě navzájem a vytvoří prostorově tuhý objekt. Obvodové stěny dřevostavby jsou zatepleny zateplovacím systémem s tenkovrstvou omítkou (nebo obkladem) a dům je ve finále nerozeznatelný od domu tradičně zděného. Díky tomu, že lze tepelnou izolaci vkládat i mezi jednotlivé dřevěné stojky, dosahují stěny dřevostaveb při stejných tloušťkách daleko lepších tepelněizolačních vlastností. Další výhodou dřevostaveb je výrazně rychlejší montáž hrubé stavby.