Náklady na vytápění rodinného domu

Zajímá Vás, jaké jsou vaše roční náklady na vytápění rodinného domu, a kolik Vás bude stát peněz vytápění vašeho domu v budoucnu?

Aplikace „Náklady na vytápění rodinného domu„ nabízí možnost porovnat náklady na vytápění rodinného domu v závislosti na velikosti vytápěné plochy, a při vytápění jedním ze 4 topných médií (plyn, elektřina, tepelné čerpadlo, dřevěné pelety). Zohledněn je i způsob zateplení budovy, a to buď podle dříve platných norem ČSN 73 0540:1979 a ČSN 73 0540:1994, které stanovovali požadavky na tepelný odpor obvodových konstrukcí. Dále můžete zvolit jeden ze 4 energetických standardů naší společnosti (Vyhovující, Úsporný, Nízkoenergetický, Zelená úsporám). Aplikace zobrazuje výpočtové náklady na vytápění.

Jak postupovat

 • Krok 1
  Vyplňte pole „Vytápěná podlahová plocha“ (Vytápěná podlahová plocha je plocha všech místností v domě, které jsou vytápěny.)
 • Krok 2
  Vyplňte pole, nebo nechte předvyplňené pole „Předpokládaný nárůst cen energií" (toto je hypoteticky uvažované procento růstu cen energií.
 • Krok 3
  Zvolte období, pro které chcete zobrazit náklady na vytápění.
 • Krok 4
  Zvolte topné médium pro vytápění.
 • Krok 5
  Přesné náklady pro požadovaný rok zjistíte po najetí kurzoru na průsečík grafu pro konkrétní standard.

Spustit graf