Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Konzultační místa

Mapa konzultačních kanceláří, kde je možné si domluvit nezávaznou konzultaci s projektantem a objednat projektovou dokumentaci k typovému rodinnému domu z nabídky Architektonické kanceláře Křivka s.r.o..

V partnerských projekčních kancelářích můžete:

  • zakoupit typový projekt z nabídky Architektonické kanceláře Křivka s.r.o.
  • objednat zpracování osazení domu na pozemek a připojení na inženýrské sítě
  • objednat zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
  • objednat vyřízení stavebního povolení
NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA