Konzultační místa

Mapa konzultačních kanceláří, kde je možné si domluvit nezávaznou konzultaci s projektantem a objednat projektovou dokumentaci k rodinnému domu za nabídky Atelieru NÁŠ DŮM s.r.o..

V partnerských projekčních kancelářích můžete:

  • zakoupit typový projekt z nabídky Atelieru NÁŠ DŮM s.r.o.
  • objednat zpracování osazení domu na pozemek a připojení na inženýrksé sítě
  • objednat zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
  • objednat vyřízení stavebního povolení