Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Informace pro subjekty osobních údajů

Architektonická kancelář Křivka s.r.o., IČ 25730037, se sídlem Praha 10, Veronské nám. 377, PSČ 109 00, tímto jakožto správce osobních údajů informuje své klienty o zpracovávání jejich osobních údajů ze strany Správce.

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při spolupráci na základě uzavřené smlouvy zpracováváme za účelem zajištění plnění uvedené smlouvy a zákonných povinností s tím souvisejících tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo, příp. datum narození,
 • telefonní kontakt,
 • e-mailový kontakt,
 • adresu trvalého pobytu či bydliště či jiné doručovací adresy,
 • adresu budoucího či zamýšleného bydliště či jiné nemovité věci ve Vašem vlastnictví v případě, kdy se Správcem poskytované činnosti vztahují k těmto nemovitým věcem,
 • bankovní účet, pokud je platba za objednané služby placena bezhotovostně.

Tyto údaje mohou být předávány subjektům spolupracujícím se Správcem za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností, kteří mohou některé z uvedených osobních údajů zpracovávat, jako jsou poskytovatelé účetních služeb, subdodavatelům apod., jakož i orgánům veřejné moci za účelem plnění zákonných povinností.

COOKIES

Užíváním těchto internetových stránek zároveň souhlasíte s ukládáním souborů cookies na Vaše zařízení, a to za účelem správného zobrazení internetových stránek a statistickými účely. Nastavení využívání a ukládání souborů cookies můžete změnit pomocí Vašeho prohlížeče nebo na internetové adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pokud jste udělili Správci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, zpracovává Správce tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresu trvalého pobytu či bydliště či jiné doručovací adresy,
 • telefonní kontakt,
 • e-mailový kontakt,
 • IP adresu,

a to za účelem marketingové a související analyticko-marketingové účely spočívající ve sběru informací o učiněných objednávkách a preferencích zákazníka a jejich vyhodnocování pro následná marketingová, remarketingová či související opatření jako je např. oslovování a zasílání obchodních a reklamních sdělení nebo nabídek na koupi zboží, objednání služeb či možnosti účasti v soutěžích či akcích inzerovaných Správcem či Správcem provozovaných apod. Udělením souhlasu zároveň souhlasíte s případným předáváním těchto osobních údajů subjektům specializujícím na činnosti uvedených v účelu zpracování. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ PRO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU S DODAVATELI MATERIÁLŮ

Pokud jste udělili Správci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro zprostředkování kontaktu s dodavateli materiálů, zpracovává Správce tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresu trvalého pobytu či bydliště či jiné doručovací adresy,
 • telefonní kontakt,
 • e-mailový kontakt,

a to za účelem zprostředkování kontaktu se subjekty dodávající materiál a/nebo služby, které jsou předmětem realizace zpracovávaného projektu. Těmto subjektům také uvedené osobní údaje můžeme předat. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

OBECNÉ INFORMACE

Jste oprávněni v případě nezákonného zpracovávání svých osobních údajů obrátit se se stížností proti takovému postupu k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), případně jinému příslušnému orgánu veřejné moci. Zároveň máte možnost podat zaměstnavateli námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 nařízení GDPR.