Přidání domu Romana 1.02 do výběrového řízení.

Dům: Romana 1.02

Pro srovnání domů ve Výběrovém řízení vyberte energetický standard, ve kterém chcete dům porovnávat, a ohodnoťte fasádu a půdorys vybraného domu.

Hodnocení fasády (vzhledu domu) a půdorysu (dispozice) jsou kritéria subjektivní. Obodujte dům na stupnic od 1 do 5 bodů a poté klikněte na Přidat dům do výběru.


Vyberte energetický standardHodnocení fasády

Na stupnici od 1 do 5 vyberte kolik bodů přidělíte:
bodů: 1
nelíbí ideální

Hodnocení půdorysu – dispozice

Na stupnici od 1 do 5 vyberte kolik bodů přidělíte:
bodů: 1
nelíbí ideální