Ceny zahradních úprav

Níže uvedené ceny jsou orientační a vycházejí ze statistických údajů.

Přípravné práce

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Odstranění dřevin a křovin o průměru kmene do 100 mm
m247,-47,-
Kácení stromů o průměru kmene do 500 mm
kus2740,-2740,-
Kácení stromů o průměru kmene nad 500 mm včetně odstranění pařezů
kus5010,-5010,-
Odstranění kamene z pozemku s odklizením na vzdálenost do 50 m
m31150,-1150,-
Sejmutí ornice
m3150,-150,-
Úprava pozemku s přehrnutím a urovnáním zeminy
m332,-32,-

Zemní práce

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Odkopávky a prokopávky zeminy
m3200,-200,-
Hloubení nezapažených jam
m3350,-350,-
Hloubení nezapažených rýh
m3615,-615,-
Hloubení nezapažených šachet
m3880,-880,-
Násypy pod objekty včetně hutnění
m3355,-355,-
Obsyp a zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
m3380,-380,-
Rozprostření a urovnání ornice bez nákupu ornice
m3505,-505,-
Rozprostření a urovnání ornice s nákupcem a dovozem ornice
m3750,-360,-1110,-

Studny a zavlažovací systémy

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Studna kopaná s pláštěm z betonových skruží o průměru 1,0 m
m3020,-2410,-5430,-
Studna vrtaná o průměru vrtu 150 mm, pažení PVC 125 mm
m960,-80,- 1040,-
Komplet pro zalévání zahrady – sací hadice, koš, čerpadlo., zahradní hadice, rozstřikovač
kpl420,-5480,-5900,-
Automatické zavlažovací systémy zahrad
m220,-190,-210,-
Domácí vodárna
ks1000,-9000,-10000,-

Základy

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Násyp ze štěrkopísku pod základy
m3830,-530,-1360,-
Základové pásy, patky a desky z betonu prostého bez bednění
m3750,-2300,-3050,-
Základové patky z betonu prostého včetně bednění
m31310,-2740,-4050,-
Základy z betonu prostého do zabudovaného bednění z betonových tvárnic
m31550,-3600,-5150,-

Opěrné a okrasné zídky

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Zdivo nadzákladové z lomového kamene pod omítku
m31570,-1560,-3130,-
Zdivo nadzákladové z lomového kamene lícované včetně spárování
m34800,-2140,-6940,-
Zdivo vnější z cihel pálených plných
m31260,-3090,-4350,-
Zdivo vnější z cihel pálených plných z cihel lícových včetně spárování
m31670,-15990,-17660,-
Zdivo z betonových tvárnic se štípaným povrchem s výplní cementovou maltou
m32680,-8040,-10720,-
Zdivo z betonových svahových tvárnic vyplněné zeminou
m31820,-4340,-6160,-
Zdivo nadzákladové z lomového kamene do drátěných košů (gabiony)
m33000,-2200,-5200,-
Zídky z betonových palisád výšky do 800 mm
m3540,-1250,-1790,-
Zídky z betonových palisád výšky přes 800 mm
m3860,-3130,-4170,-
Zídky z dřevěné kulatiny výšky do 800 mm
m3410,-1780,-2190,-
Zídky z dřevěné kulatiny výšky nad 800 mm
m3560,-3260,-3820,-

Vnější omítky a nátěry na opěrné a okrasné zídky

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Vnější omítka stěn vápenocementová hladká
m2260,-40,-300,-
Vnější omítka stěn vápenocementová štuková
m2310,-45,-355,-
Vnější omítka stěn cementová hladká
m2300,-50,-350,-
Vnější omítka stěn cementová štuková
m2350,-60,-410,-
Nátěr vnější omítky fasádní barvou dvojnásobný
m2 65,-115,-180,-

Izolace proti vodě

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Izolace proti vodě vodorovné
m280,-150,-230,-
Izolace proti vodě svislá
m2420,-500,-920,-

Venkovní schodiště a zahradní stupně

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Schodišťové stupně z betonových zahradních prefabrikovaných stupňů
m420,- 950,-1370,-
Zahradní schodišťové stupně z opracovaných přírodních kamenů
m720,-740,-1460,-
Zahradní schodišťové stupně zděné z pálených cihel
m470,-250,-720,-
Zahradní schodišťové stupně z prostého betonu včetně bednění
m530,-300,-830,-
Stupně schodišťové pažené dřevěnými povaly vyplněné dusanou zeminou
m770,-230,-1000,-

Komunikace a zpevněné plochy

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Zámková dlažba tl. 60 mm barva přírodní
m2395,-445,-840,-
Zámková dlažba tl. 60 mm barevné provedení
m2395,-510,-905,-
Zámková dlažba tl. 80 mm barva přírodní
m2545,-685,-1230,-
Zámková dlažba tl. 80 mm barevné provedení
m2545,-750,-1295,-
Dlažba z betonových dlaždic hladkých nebo reliéfových
m2310,-470,-780,-
Dlažba z betonových dlaždic hladkých nebo reliéfových
m2310,-590,-900,-
Dlažba z betonových dlaždic vymývaných
m2310,-610,-920,-
Dlažba venkovní z lomového kamene
m2370,-480,-850,-
Dlažba z betonových vegetačních tvárnic
m2300,-730,-1060,-
Dlažba z plastových vegetačních tvárnic
m2300,-640,-940,-
Obrubník zahradní přírodní odstín
m60,-170,-230,-
Obrubník zahradní barevný odstín
m70,-200,-270,-
Obrubník chodníkový přímý, přírodní odstín
m100,-385,-485,-
Obrubník chodníkový přímý, barevný odstín
m100,-310,-410,-
Obrubník chodníkový obloukový, přírodní odstín
m100,-490,-590,-
Obrubník chodníkový obloukový, barevný odstín
m100,-530,-630,-

Oplocení

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Oplocení z drátěného poplastovaného pletiva výšky do 2000 mm bez podezdívky
m175,-415,-590,-
Oplocení z drátěného poplastovaného pletiva výšky do 2000 mm s betonovou podezdívkou
m605,-1520,-2125,-
Oplocení z plných cihel s vnější omítkou a dřevěnou výplní výšky do 1800 mm
m1370,-2560,-3930,-
Oplocení z plných cihel s vnější omítkou a kovovou výplní výšky do 1800 mm
m1370,-2920,-4290,-
Oplocení z tvárnic betonových se štípaným povrchem s dřevěnou výplní výšky 1800 mm
m895,-2930,-3825,-
Oplocení z tvárnic betonových se štípaným povrchem s kovovou výplní výšky 1800 mm
m895,-3290,-4185,-
Oplocení z cihel vápenopískových s dřevěnou výplní výšky 1800 mm
m1100,-2490,-3590,-
Oplocení z cihel vápenopískových s kovovou výplní výšky 1800 mm
m1100,-2850,-3950,-
Oplocení z cihel lícových s dřevěnou výplní výšky 1800 mm
m1140,-4120,-5260,-
Oplocení z cihel lícových s kovovou výplní výšky 1800 mm
m1140,-4480,-5620,-
Oplocení z typových plotovaných drátěných dílců s úpravou PVC výšky 2000 mm
m150,-2035,-2185,-
Oplocení z živého plotu výšky do 1000 mm
m720,-340,-1060,-
Oplocení z živého plotu výšky do 1000 mm
m1090,-1060,-2150,-

Vrata a vrátka k oplocení

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Dřevěná vrátka k oplocení
kus260,-5000,-5260,-
Kovová vrátka k oplocení
kus260,-6500,-6760,-
Dřevěná vrátka k oplocení na ruční pohon
kus760,-10000,-10760,-
Dřevěná vrátka k oplocení s elektrickým pohonem
kus1540,-21000,-22540,-
Kovová vrátka k oplocení na ruční pohon
kus760,-15000,-15760,-
Kovová vrátka k oplocení s elektrickým pohonem
kus1540,-27500,-29040,-

Sadové úpravy

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Založení trávníku lučního
m235,-
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech s dodáním substrátu a osiva
m2100,-5,-105,-
Ošetření trávníku – vypletí, zalití a hnojení
m237,-3,-40,-
Ošetření trávníku – pokosení
m27,-7,-
Květinová skalka bez dodání rostlin
m2840,-840,-
Založení záhonu pro výsadbu rostlin bez dodání rostlin
m238,-38,-
Ošetření skalky a záhonu – vyplezí, zalití a hnojení
m244,-44,-
Výsadba květin
kus15,-130,-145,-
Výsadba vodních rostlin
kus130,-165,-295,-
Výsadba keře výšky do 1,0 m
kus55,-240,-295,-
Výsadba okrasného keře výšky do 1,8 m
kus110,-850,-960,-
Výsadba ovocného stromu výšky do 1,8 m
kus280,-220,-500,-
Výsadba listnatého stromu výšky do 1,8 m
kus280,-750,-1030,-
Výsadba jehličnatého stromu výšky do 1,8 m
kus280,-890,-1170,-
Výsadba ovocného stromu výšky do 2,5 m
kus880,-350,-1230,-
Výsadba listnatého stromu výšky do 2,5 m
kus880,-1700,-2580,-
Výsadba jehličnatého stromu výšky do 2,5 m
kus880,-2500,-3380,-
Mulčování vysázených rostlin tloušťky mulče do 15 cm
m290,-90,-
Obsyp vysázených rostlin a stromů keramzitem v tloušťce obsypu do 15 cm
m2110,-270,-380,-
Obsyp vysázených rostlin a stromů praným kamenivem (kačírek) v tloušťce obsypu do 15 cm
m2280,-80,-360,-

Zahradní architektura

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Dřevěná zahradní pergola bez zastřešení
kus 4700,-22300,-27000,-
Dřevěná zahradní pergola se zastřešením
kus6000,-26900,-32900,-
Dřevěný zahradní altán nebo domek pro úschovu zahradního nářadí
kus7000,-24900,-31900,-
Zahradní montovaný krb
kus570,-11800,-12370,-
Zahradní montovaný krb
kus570,-11800,-12370,-
Velký zahradní montovaný květináč
kus570,-3500,-4070,-
Venkovní odpadkový koš
kus430,-3500,-3930,-
Stojany na kola
kus1800,-8500,-10300,-
Informační cedule
kus15000,-
Zahrádkářský skleník
kus3500,-15400,-18900,-

Bazény a zahradní jezírka

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
BAZÉNY
Bazén plastový zapuštěný v zemi včetně filtrace
komplet170000,-
Bazén nadzemní fóliový včetně filtrace
komplet35000,-
ZAHRADNÍ JEZÍRKA
Zahradní jezírko plastové o objemu do 500 l
kus1640,-3400,-5040,-
Zahradní jezírko plastové o objemu do 1000 l
kus2830,-6500,-9330,-
Zahradní jezírko z fólie o vodní ploše do 5 m2
kus14900,-
Zahradní jezírko z fólie o vodní ploše do 15 m2
kus46200,-
Čerpadla a fontány pro zahradní jezírka
kus5900,-

Vybavení dětských hřišť

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Dětské pískoviště plochy 10 m2
kus31400,-43800,-
Dětská pružinová houpačka
kus1000,-10500,-11500,-
Dětská překlopná dvouhoupačka
kus1300,-17600,-18900,-
Pohyblivá kladina pro děti
kus2000,-19500,-21500,-
Skluzavka pro děti včetně nosné konstrukce
kus3400,-19200,-22600,-
Kolotoč pro děti
kus2200,-16900,-19100,-
Prolézačka pro děti
kus1800,-22800,-24600,-Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.