Ceny výstavby rodinného domu

Níže uvedené ceny jsou orientační a vycházejí ze statistických údajů.

Zemní práce a terénní úpravy

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Sejmutí ornice
m3150,-150,-
Hloubení nezapažených jam v hornině tř. 1-4
m3350,-350,-
Hloubení rýh nezapažených v hornině tř. 1-4
m3615,-615,-
Hloubení šachet nezapažených v hornině tř. 1-4
m3880,-880,-
Násypy pod objekty ze zeminy (včetně hutnění)
m3355,-355,-
Obsyp a zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
m3380,-380,-
Rozprostření a urovnání ornice s nákupem a dovozem ornice
m3750,-360,-1110,-

Zakládání

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Násyp ze štěrkopísku pod základy
m3830,-530,-1360,-
Základové pasy, patky a desky z betonu prostého bez bednění
m3750,-2300,-3050,-
Základová betonová deska (včetně bednění a sítě)
m3870,-2830,-3700,-
Základově pasy z betonu prostého (včetně bednění)
m31200,-2550,-3750,-
Základy z betonu prostého do bednění z betonových tvárnic
m31550,-3600,-5150,-
Zemnící pásek (včetně pomocného materiálu)
m65,-65,-

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Izolace proti vodě vodorovná
m280,-150,-230,-
Izolace proti vodě svislá
m2420,-500,-920,-
Izolace proti vodě a pronikání radonu vodorovná
m2150,-300,-450,-
Izolace proti vodě a pronikání radonu svislá
m2510,-650,-1160,-

Vnější obvodové zdivo

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Zdivo nosné vnější z cihel pálených plných dl. 290mm
m31350,-3100,-4450,-
Zdivo vnější z cihelných děrovaných tvárnic na pero a drážku tl. 365 - 440mm
m31050,-3150-3330,- 4200-4380,-
Zdivo vnější z pórobetonových přesných tvárnic na pero a drážku tl. 300 - 375mm
m3800-850,-3200-3250,-4000-4100,-

Vnitřní zdivo a příčky

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Zdivo vnitřní z cihelných děrovaných tvárnic na pero a drážku tl. 175 - 300mm
m31100-1330,-3050-3440,-4150-4770,-
Zdivo vnitřní z pórobetonových přesných tvárnic na pero a drážku tl. 200 - 250mm
m3870-910,-3150-3200,-4020-4110,-
Překlad keramický nosný šíře 70mm výška 238mm
m50,-380,-430,-
Příčky z cihel pálených plných tl. 65 - 140mm
m2160-230,-230-430,-390-660,-
Příčky z cihel pálených lehčených plných, nebo podélně děrovaných tl. 65 - 140mm
m2150-210,-190-370,-340-580,-
Příčky z děrovaných tvárnic na pero a drážku tl. 65 - 115mm
m2150-180,-320-450,-470-630,-
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek tl. 75 - 150mm
m2145-170,-305-530,- 450-700,-
Příčky sádrokartonové s tepelnou izolací tl. 75 - 125mm
m2 345,-420-520,-765-865,-

Stropy

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Strop z keramobetonových nosníků a cihelných stropních vložek, zl. stropu 190 - 250mm
m2570-610,-1165-1310,-1735-1920,-
Monolitická stropní deska ze železobetonu zl. 150 – 200mm (včetně výztuže, bednění a podpůrné konstrukce)
m2750-890,-1040-1340,-1790-2230,-

Schodiště

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Schodiště ze železobetonu
komplet16100,- 32400,-48500,-
Dřevěné schodiště
komplet9300,-70200,-79500,-
Kovové montované schodiště s dřevěnými stupni (včetně zábradlí)
komplet3950,-47250,-51200,-
Kovové schodiště s plechovými stupni (včetně kovového zábradlí)
komplet3650,-23900,-27550,-

Komíny

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Komín z cihel pálených plných pro krb, průměr 200mm s šamotovou vložkou a komínovou nadstřešní obezdívkou z lícových cihel
m640,-3960,-4600,-
Komín třísložkový bez větrací šachty, průměr 140 - 200 mm, s komínovou nadstřešní obezdívkou z lícových cihel
m500-550,-4270-5100,-4770-5650,-
Komín třísložkový s větrací šachtou, průměr 140 - 200 mm, s komínovou nadstřešní obezdívkou z lícových cihel
m550-640,-4770-5900,-5320-6540,-

Nosná konstrukce střechy – krov

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Konstrukce krovů střechy jednoduchého tvaru (včetně spojovacích prostředků)
m2325,-365,-690,-
Konstrukce krovů střechy složitého tvaru (včetně spojovacích prostředků)
m2385,-455,-840,-
Bednění střech z prken
m2250,-110,-360,-
Laťování střech
m280,-50,-130,-
Záklop půdy z prken
m2230,-115,-345,-
Podbití viditelných přesahů trámů
m2410,-290,-700,-

Střešní krytiny

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Krytina střech z tašek pálených profilovaných, střech jednoduchých
m2180,-495,-675,-
Krytina střech z tašek pálených profilovaných, střech složitých
m2195,-555,-750,-
Krytina střech z tašek pálených betonových profilovaných, střech jednoduchých
m2190,-445,-635,-
Krytina střech z tašek pálených profilovaných, střech složitých
m2200,-495,-695,-
Krytina střech živičným šindelem, střecha jednoduchá
m2290,-300,-590,-
Krytina střech živičným šindelem, střecha složitá
m2320,-330,-650,-
Krytina střech z pozinkovaného plechu (včetně nátěru)
m2365,-350,-715,-
Krytina střech z měděného plechu
m2380,-1400,-1780,-

Okna a parapety

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
OKNA
Dřevěné eurookno jednokřídlové otevíravé a sklopné
m2840,- 6780,-7620,-
Dřevěné eurookno dvoukřídlové otevíravé a sklopné
m2790,-6110,- 6900,-
Dřevěné eurookno tříkřídlové otevíravé a sklopné
m2760,-6010,-6770,-
Okno plastové jednokřídlové otevíravé a sklopné bílé
m2730,-5800,-6530,-
Okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklopné bílé
m2610,-5310,-5920,-
Okno plastové tříkřídlové otevíravé a sklopné bílé
m2600,-5250,-5850,-
STŘEŠNÍ OKNA
Střešní okno s rámem 780/1180mm (včetně lemování)
kus1050,-8500,-9550,-
Střešní okno s rámem 780/1400mm (včetně lemování)
kus1100,-8850,-9950,-
PARAPETY
Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu
m2115,-145,-260,-
Oplechování parapetu z měděného plechu
m2110,-405,-515,-
Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu
m100,-220,-320,-

Venkovní dveře a garážová vrata

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
DVEŘE VCHODOVÉ A BALKÓNOVÉ
Vchodové dveře jednokřídlové dřevěné z europrofilů (včetně prahu a zárubně)
kus2500,-32700,-35200,-
Vchodové dveře jednokřídlové plastové (včetně prahu a zárubně)
kus2200,-22200,-24400,-
Balkónové dveře dřevěné z europrofilů jednokřídlové otevíravé a sklopné (včetně vnitřního parapetu)
kus1300,-9800,-11100,-
Balkónové dveře plastové jednokřídlové otevíravé a sklopné (včetně vnitřního parapetu)
kus1230,-6980,-8210,-
GARÁŽOVÁ VRATA
Vrata garážová sekční plochy do 6 m2 zajíždějící pod strop
kus3100,-16500,-19600,-
Vrata garážová sekční s elektrickým stropním pohonem
kus3550,-29000,-32550,-

Omítky vnitřní

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Omítky stropů vnitřní vápenocementová štuková
m2245,-70,-315,-
Omítky stěn vnitřní vápenocementová štuková
m2210,-70,-280,-
Omítky stěn vnitřní vápenocementová tekovrstvá štuková
m2180,-95,-275,-
Potažení stěn sklovláknitým pletivem
m273,-72,-145,-
Omítky stěn vnitřní vápenocementová tekovrstvá štuková
m2115,-55,-170,-

Hrubé podlahy

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Konstrukce hrubé podlahy pro garáže (bez nášlapné vrstvy a bez tepelné izolace)
m2175,-330,-505,-
Konstrukce hrubé podlahy pro obytné místnosti a WC tl. 150mm (bez nášlapné vrstvy včetně tepelné izolace)
m2210,-490,-700,-
Konstrukce hrubé podlahy pro koupelny tl. 150mm (bez nášlapné vrstvy včetně izolace tepelné)
m2270,-845,-1115,-
Konstrukce hrubé podlahy pro obytné místnosti a WC tl. 80mm (bez nášlapné vrstvy včetně zvukové izolace)
m2190,-340,-530,-
Konstrukce hrubé podlahy pro koupelny tl. 80mm (bez nášlapné vrstvy včetně zvukové izolace)
m2250,-695,-945,-

Úprava podkroví

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Podkroví ze sádrokartonu s parotěsnou zábranou a tepelnou izolací (uchycení na dřevěnou konstrukci)
m2555,-515,-1070,-
Podkroví ze sádrokartonu s parotěsnou zábranou a tepelnou izolací (uchycení na kovovou konstrukci)
m2510,-590,-1100,-
Obklad palubkami (včetně podkladního roštu a a lakování)
m2330,-290,-620,-
Obklad trámových stropů palubkami (včetně podkladního roštu a a lakování)
m2485,-265,-750,-

Klempířské konstrukce

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Žlaby z pozinkovaného plechu
m170,-190,-360,-
Žlaby z měděného plechu
m220,-1180,-1400,-
Žlaby z poplastovaného plechu
m75,-410,-485,-
Svody z pozinkovaného plechu
m155,-160,-315,-
Svody z měděného plechu
m250,-1020,-1270,-
Svody z poplastovaného plechu
m90,-555,-645,-
Oplechování a lemování konstrukcí na střeše z pozinkovaného plechu
m2405,-230,-635,-
Oplechování a lemování konstrukcí na střeše z měděného plechu
m2625,-1535,-2160,-
Oplechování a lemování konstrukcí na střeše z poplastovaného plechu
m2640,-900,-1540,-

Zárubně a vnitřní dveře

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
ZÁRUBNĚ
Obložková zárubeň jednokřídlová
kus920,-28600,-3780,-
Obložková zárubeň dvoukřídlová
kus1150,-4550,- 5700,-
Zárubeň ocelová jednokřídlová
kus620,-760,- 1380,-
Zárubeň ocelová dvoukřídlová
kus750,-890,- 1640,-
VNITŘNÍ DVEŘE
Dveře jednokřídlové do ocelové zárubně
kus300,-7500,-7800,-
Dveře dvoukřídlové do ocelové zárubně
kus520,-15000,-15520,-
Dveře jednokřídlové do obložkové zárubně
kus450,-7500,-7950,-
Dveře dvoukřídlové do obložkové zárubně
kus700,-15000,-15700,-

Nášplané vrstvy podlah

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Dlažba keramická lepená lepidlem
m2410,-650,-1060,-
Podlaha plovoucí laminátová
m2300,-650,-950,-
Podlaha plovoucí dřevěná
m2290,-2400,-2690,-
Podlaha z PVC včetně soklíku, frézování a svaření spojů
m2120,-2400,-550,-
Vyrovnání podlahy pod plovoucí podlahu nebo PVC samonivelační stěrkou
m260,-70,- 130,-
Nátěr betonových podlah garáže a sklepa
m280,-230,- 310,-

Keramické obklady

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Vnitřní keramické obklady
m2370,-460,- 830,-
Vnější keramické obklady
m2480,-510,-990,-

Malby

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Přebroušení nových omítek a dvojnásobné pačokování
m213,-1,-14,-
Malba z malířských směsí bílá
m221,-10,-31,-
Malba z malířských směsí tónovaná
m222,-14,-36,-

Fasády a omítky vnější

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou dvojnásobný
m265,-115,-180,-
Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá probarvená tl. 2,0mm
m280,-180,-260,-
Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená tl. 2,0mm
m280,-200,-280,-
Kontaktní zateplovací systém z desek polystyrénu tloušťky 50 - 80mm
m2330-375,-280-370,-610-745,-
Omítka vnějších stěn vápenocementová hladká
m2260,-40,-300,-
Omítka vnějších stěn vápenocementová štuková
m2310,-45,-355,-

Elektroinstalace a hromosvod

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Elektroinstalace rodinného domu
m2620,-
Hromosvod
komplet25500,-

Ústřední vytápění

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Rozvod ústředního vytápění v rodinném domě (bez kotle)
dům31000,-117500,- 148500,-
Kotel s příslušenstvím
souprava7200,- 29000,-36200,-
Podlahové vytápění teplovodní (výhřevná plocha včetně rozdělovače)
m2

Zdravotní technika

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Zdravotně technická instalace – kuchyně, koupelna, 1x WC
dům31500,-71000,- 102500,-
Zdravotně technická instalace – kuchyně, koupelna, 2x WC
dům36000,-78000,- 114000,-
Zdravotně technická instalace – kuchyně, 2x koupelna, 2x WC
dům46000,-117000,-157700,-

Zpevněné plochy a komunikace

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Chodník z dlažby zámkové tl. 60mm, přírodní
m2395,- 445,-840,-
Chodník z dlažby zámkové tl. 60mm, barva červená
m2395,-510,-905,-
Komunikace z dlažby zámkové tl. 80mm, přírodní
m2545,-685,-1230,-
Komunikace z dlažby zámkové tl. 80mm, barva červená
m2545,-750,-1295,-

Lešení

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Lešení vnější, fasádní – doba použití jeden měsíc
m285,-45,-130,-
Lešení vnější, fasádní – doba použití dva měsíce
m285,-91,-176,-
Lešení vnější, fasádní – doba použití tři měsíce
m285,-137,-222,-

Oplocení

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Oplocení z drátěného poplastovaného pletiva výšky do 2 m
m175,-415,-590,-
Oplocení z drátěného poplastovaného pletiva výšky do 2 m s betonovou podezdívkou
m605,-1520,-2215,-
Oplocení z plných cihel s vnější omítkou a dřevěnou výplní výšky 1,8 m
m1370,-2560,-3930,-
Oplocení z plných cihel s vnější omítkou a kovovou výplní výšky 1,8 m
m1370,-2920,-4290,-
Oplocení z tvárnic betonových se štípaným povrchem s dřevěnou výplní výšky 1,8 m
m895,-2930,-3825,-
Oplocení z tvárnic betonových se štípaným povrchem s kovovou výplní výšky 1,8 m
m895,-3290,-4185,-
Oplocení z typových plotových drátěných dílců s úpravou PVC výšky 2 m 
m150,-2035,-2185,-

Přípojky inženýrských sítí

Měrná jednotkaCena za montážCena za materiálCena celkem
Přípojka plynovodní
komplet22500,-
Přípojka vodovodní
komplet20000,-
Přípojka elektro
komplet13300,-
Kanalizační přípojka
komplet28500,-Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.