Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Cena domu na klíč

Uváděné ceny u typových projektů rodinných domů jsou počítány přes ukazatel za cenu m3 obestavěného prostoru. Tato cena vychází z rozpočtových údajů a cen spolupracujících stavebních firem. Uváděná cena je bez DPH.

Co je započítáno v ceně domu

 • Základy
 • Svislé konstrukce obvodové
 • Svislé konstrukce vnitřní
 • Střešní konstrukce
 • Izolace proti vodě
 • Tepelná (akustické) izolace
 • Výplně otvorů
 • Obklady a dlažby
 • Podlahy a podlahové krytiny
 • Omítky
 • Malby
 • Nátěry
 • Klempířské konstrukce
 • Zařizovací předměty
 • Elektroinstalace
 • Zdravotní technika
 • Vytápění

Co není započítáno v ceně domu

 • Projektové práce
 • Sejmutí vrstvy ornice a uložení pro zahradní úpravy
 • Vytyčení půdorysu základů domu na připraveném pozemku
 • Odstranění porostu v prostoru pro stavbu domu
 • Výkopy pro ležatou kanalizaci a přípojky vody a elektro
 • Přípojky kanalizace, vody a elektro
 • Zásypy a zhutnění výkopů
 • Venkovní plochy
 • Pergoly, terasy, chodníky, okapní chodníček
 • Terénní úpravy, oplocení, vstupní branka, vjezdová vrata
 • Kuchyňská linka, centrální vysavač, svítidla, slaboproudé rozvody
 • Likvidace dešťových vod