Standard - dodávka na klíč

Přehled obsadu standardu stavby na klíč pro dřevostavby s garantovanou cenou.

Co je započítáno v ceně domu

Projektové práce

 • typový projekt rodinného domu
 • projekt osazení objektu na pozemek
 • projekt napojení objektu na inženýrské sítě
 • průkaz energetické náročnosti budovy

Svislé konstrukce obvodové

 • stěna s dřevěnými sloupky 60/120mm vyplněná tepelnou izolací s parozábranou a roštem se sádrokartonovými deskami z interiérové strany. Z exteriérové strany opláštění stavební OSB deskou + kontaktní zateplovací systém (vč. omítek a armovací sítě)

Svislé konstrukce vnitřní

 • stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

Střešní konstrukce

 • střešní krytina betonová, dřevěné střešní latě a kontralatě, difúzní fólie, dřevěný krov, popř. střešní vazníky s ochranným nátěrem, minerální tepelná izolace, PE fólie, konstrukce SDK podhledu, malba bílá

Izolace proti vodě

 • parozábrana – fóliové hydroizolace v obvodových stěnách, podlaze a stropu
 • pojistná hydroizolace – difúzní fólie pod kontralatěmi
 • v podlaze – asfaltový pás na základovém prahu, vzduchová provětrávaná dutina pod podlahou
 • koupelny - stěrková izolace pod keramickým obkladem a dlažbou

Tepelná (akustické) izolace

 • obvodová stěna – minerální izolace mezi sloupky 120 mm + zateplení polystyrenem 100 mm
 • podlaha – sypaný polystyren v konstrukci podlahy - 240 mm
 • střecha - minerální izolace 240 mm v konstrukci stropu
 • vnitřní stěny – akustická minerální izolace 40 mm

Výplně otvorů

 • vchodové dveře - plastové plné s bezpečnostním pětibodovým zámkem, barva bílá
 • vnitřní dveře - hladké plné včetně kování, dřevěné obložkové zárubně (celkem do 5.000,- Kč/ks)
 • okna a balkónové dveře - plastové z pětikomorových PVC profilů, kování s mikroventilací, zasklená izolačním dvojsklem Ug=1,1 W/m2K

Obklady a dlažby

 • keramická dlažba - do 250 Kč/m2 dle výběru, lepení vnitřní dlažby na stavební lepidlo s použitím hydroizolační stěrky v rozsahu daném PD, dořezávaný sokl o výšce 80 mm z dlažby, celkově do 10m2
 • keramický obklad - do 250 Kč/m2 dle výběru. V koupelně do výše 2000 mm, na WC do 1500 mm, celkově do 10m2

Podlahy

 • betonová mazanina tl. 50mm

Ostatní podlahové krytiny

 • pro obytné místnosti - laminátové parketové desky nebo koberec do ceny 250 Kč/m2
 • užitné místnosti - keramická dlažba do 250 Kč/m2

Omítky

 • vnitřní - obložení stěn a stropů sádrokartonovými deskami
 • vnější - tenkovrstvá omítka na zateplení v určené barvě a zrnitosti 1,5 mm

Malby

 • 1x penetrace nátěrem, 2x bílý nátěr na sádrokarton

Nátěry

 • kovové konstrukce syntetickou barvou, dřevěné pohledové prvky lazurovacím lakem, stavební řezivo impregnačním nátěrem

Klempířské konstrukce

 • pozinkovaný plech - okapní systém, vnější parapety, klempířské prvky střechy

Zařizovací předměty

 • umyvadla a WC kombi, akrylátová vana, sprchová vanička se zástěnou – dle konkrétního domu

Elektroinstalace

 • měděné vodiče, vypínače a zásuvky bílé barvy, rozvaděč plastový bílé barvy, samostatné jištění pro automatickou pračku, myčku a sporák
 • hromosvod, svodiče přepětí

Zdravotní technika

 • kanalizace - rozvody z materiálu PVC-HT, podomítkové sifony k pračce a myčce, přívod kanalizace pro myčku a dřez dle PD, ležatá kanalizace z materiálu PVC-KG
 • vnitřní vodovod - rozvod vody PPR s izolací potrubí Tubex nebo Mirelon, přívod vody pro myčku a pračku dle PD, el. ohřívač 120 l

Vytápění

 • přímotopné elektrické panely
 • ohřev teplé vody – elektrický boiler 120 l.

Ostatní

 • doprava do 50 km

Co není započítáno v ceně domu

Projektové práce

 • změny oproti typovému projektu, přípojky inženýrských sítí mimo pozemek investora, jiné barevné řešení domu, apod.

Vytýčení, zemní práce, přípojky

 • sejmutí vrstvy ornice a uložení pro zahradní úpravy
 • strojní výkop pro základové pasy s ručním začištěním
 • vytyčení půdorysu základů domu na připraveném pozemku
 • odstranění porostu v prostoru pro stavbu domu
 • výkopy pro ležatou kanalizaci a přípojky vody a elektro
 • přípojky kanalizace, vody a elektro
 • zásypy a zhutnění výkopů

Základy

 • základové pasy do nezámrzné hloubky (běžně 0,8-1m) z prostého betonu tl. 300 mm
 • základový práh z bednících tvárnic prolitých betonem
 • položení instalačních rozvodů pod objektem a jejich prostupů (instalace vyvedené 1m od líce budovy)
 • základové a výkopové práce platí pro rovinatý pozemek, pevnost zeminy min. 200 kPa, standardní základové podmínky

Ostatní

 • venkovní plochy a objekty (přístřešky, stání pro auto, atd.)
 • stínící markýzy, žaluzie a rolety, zabezpečení objektu
 • dřevěné pergoly, terasy, chodníky, okapní chodníček, schody do domu, likvidace dešťových vod
 • terénní úpravy, oplocení, vstupní branka, vjezdová vrata
 • posuvné portálové dveře
 • kuchyňská linka, centrální vysavač, vzduchotechnika, klimatizace, slaboproudé rozvody
 • zateplení soklu
 • doprava nad 50 km