Standard - Energetická třída C


Hodnota udává měrnou spotřebu dodané energie do budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb..
Obalové konstrukce splňují požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov).
Měrná spotřeba energie na vytápění představuje cca 100 - 160 kWh/m2rok.

CO JE ZAPOČÍTÁNO V CENĚ DOMU

Základy

Klasické založení Základové pasy z prostého betonu o rozměrech stanovených statickým výpočtem
Podkladní beton z prostého betonu tl. 150 mm vyztužený KARI sítěmi
Základový systém Základový systém s tepelnou izolací a dodávkou na klíč ELEGOHOUSE

Svislé konstrukce obvodové

Pálená cihla

Cihla Porotherm tl. 440 mm z cihelných bloků, U ≤ 0,23 W/m²K (při 1% vlhkosti) WIENERBERGER
Pórobetonová tvárnice Tvárnice Ytong tl. 375 mm, U ≤ 0,23 W/m²K (při 4,5% vlhkosti) XELLA
Vápenopísková cihla Senwix: Vápenopísková cihla tl. 240 mm + zateplení Isover EPS 70F tl. 160 mm, U ≤ 0,24 W/m²K KM BETA
Dřevostavba Stěny z dřevěného nosného systému + zateplení Isover EPS 70F tl. 120 mm, U ≤ 0,18 W/m²K

Svislé konstrukce vnitřní

Pálená cihla Cihla Porotherm tl. 240 nebo 300 mm WIENERBERGER
Pórobetonová tvárnice

Tvárnice Ytong tl. 250 nebo 300 mm XELLA
Vápenopísková cihla Vápenopísková cihla tl. 240 mm KM BETA
Dřevostavba

Stěny z dřevěného nosného systému

Komínové těleso

Komínový systém (v případě, že objekt má komín) SCHIEDEL

Vodorovné konstrukce

Strop Keramické stropní panely CZP Stropy (Porotherm, Ytong, Sendwix) CZP STROPY
Dřevěný trámečkový strop (Dřevostavba)
Sádrokartonový podhled
Překlady Systémové překlady (Porotherm, Sendwix, Ytong) nebo ŽB včetně přípravy pro vnější podomítkové žaluzie (fa Hella stínící technika) nebo rolety

Střešní konstrukce

Dřevěný krov, popř. střešní vazníky, dřevěné střešní latě a kontralatě, ochranný nátěr

Střešní krytina

Kompletní střešní systém KM Beta (betonová skládaná krytina), KM BETA

Schodiště

Ocelová konstrukce s dřevěnými stupni včetně zábradlí, případně celodřevěné JAP

Hydroizolace

Proti zemní vlhkost Stěrková izolace, mírný radonový index REALSAN
Parozábrana Parotěsná fólie v podhledu ISOVER
Pojistná izolace střechy Difuzní fólie na krokvích

Tepelná (akustické) izolace

Tloušťky izolací dle doporučených požadavků
Podlaha přízemí Isover EPS Grey 100 tl. 80 mm,
alt. Isover EPS 70 Z tl. 100 mm, U = 0,36 W/m²K
ISOVER
Podlaha podkroví Minerální vlna Isover N (neplatí pro bungalovy) ISOVER
Zateplení střechy Minerální vlna Isover UNI 280 mm, U = 0,192 W/m²K ISOVER

Výplně otvorů

Vchodové dveře Plastové, případně částečně prosklené UD= 1,36 W/m²K STAVONA
Vnitřní dveře Plné nebo 2/3 prosklené do dřevěné obložkové zárubně, SOLODOOR
případně posuvné dveře do pouzder J.A.P. JAP
Okna Plastová zasklená dvojsklem, Uw= 1,2 W/m²K STAVONA
Střešní okna Plastová zasklená dvojsklem, Uw = 1,4 W/m2K
Garážová vrata Plechová, sklopná, ručně ovládaná

Obklady a dlažby

Keramická dlažba v koupelně a na WC
Keramický obklad v koupelně do výše 2,0 m, na WC 1,5 m

Ostatní podlahové plochy

Laminátové parketové desky nebo PVC, betonová mazanina

Omítky

Pálená cihla Vnitřní jednovrstvá vápenocementová pro pálenou cihlu
Vnější dvouvrstvá vápenocementová pro pálenou cihlu
Pórobetonová tvárnice Omítky vhodné pro použití na pórobetonové zdivo
Vápenopísková cihla Vnitřní jednovrstvá vápenocementová
Vnější tenkovrstvá na kontaktní zateplovací systém ETICS
Dřevostavba Vnitřní - sádrokartonové desky
Vnější tenkovrstvá na kontaktní zateplovací systém ETICS

Nátěrové hmoty

Interiérové a fasádní barvy, barvy na kov, dřevo a SDK

Klempířské konstrukce

Pozinkovaný ocelový plech včetně nátěru

Zařizovací předměty

Dle konkrétního návrhu rodinného domu včetně baterií

Elektroinstalace

Měděné vodiče, vypínače, zásuvky, hromosvod

Zdravotní technika

Plastové rozvody, potrubí z trubek PVC

Vytápění

Zdroj: plynový kotel (fa Procom Bohemia), radiátory, případně podlahové konvektory, rozvody v mědi nebo PVC GEMINOX

CO NENÍ ZAPOČÍTÁNO V CENĚ DOMU

Projektové práce

Průkaz energetické náročnosti

Vytýčení, zemní práce, přípojky, terénní práce

Markýzy, rolety nebo žaluzie (fa Hella stínící technika)

Oplocení, vstupní branka, vjezdová vrata

Venkovní zámková betonová dlažba