Bonusy k projektu

Každý zákazník, který si u nás objedná typovou projektovou dokumentaci rodinného domu z naší nabídky, má možnost nechat si zpracovat zcela ZDARMA typový projekt garáže, typový projekt žumpy a projekt centrálního vysavače.

Zdarma ke každému projektu rodinného domu

Slevy na materiály a výrobky

Partnerské firmy poskytují všem našim zákazníků, kteří si objednají projekt rodinného domu pro stavební povolení slevy na své materiály a výrobky pro stavbu rodinného domu. Podrobný přehled všech slev naleznete zde.

Projekt garáže – zdarma

Všem našim zákazníkům, kteří si objednali projekt rodinného domu ke stavebnímu povolení, nabízíme projekt typové garáže v projektovém stupni dokumentace pro stavební povolení. Lze si vybrat garáž určenou pro jedno nebo dvě auta a dle tvaru střechy. V základní nabídce je střecha sedlová nebo valbová.a Obsah dokumentace: technická zpráva, základy, půdorys garáže, půdorys střechy, pohledy, krov v měřítku 1:100.

Projekt žumpy - zdarma

Zákazníkům, kteří si objednali projekt rodinného domu ke stavebnímu povolení, nabízíme projekt prefabrikované žumpy v projektovém stupni dokumentace pro stavební povolení. Žumpa nebo-li bezodtoková jímka slouží ke shromažďování splaškových vod, které jsou pak pravidelně vyváženy fekálním vozem do čistírny odpadních vod. Obsah dokumentace: technická zpráva, půdorys a řez v měřítku 1:100.